«Bredbåndsskatt»-nei kan stride mot EØS

Det er derfor vi ville utsette saken, sier SVs Ivar Johansen som mener seg uriktig framstilt.

«Bredbåndsskatt»-nei kan stride mot EØS

Det er derfor vi ville utsette saken, sier SVs Ivar Johansen som mener seg uriktig framstilt.

Onsdag kveld vedtok finanskomiteen i Oslo bystyret et forslag fra Venstres Ola Elvestuen. Punkt 1 i forslaget går ut på å ikke kreve årlig leie («bredbåndsskatt») for IKT-utbygginger på kommunal grunn i Oslo. Punkt 2 ba byrådet utarbeide en ny IKT-strategi for Oslo, «herunder behovet for utvikling av en høyhastighets IKT-infrastruktur og kostnadseffektiv tilgang til fremføringsveier for tele- og bredbåndsnett.»

    Les også:

I referatet til digi.no står det: «De som stemte for var Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet og SV stemte mot.»

– Dette er ikke riktig, sier SVs Ivar Johansen til digi.no. – Det korrekte er at vi stemte for å utsette saken, slik byrådet har bedt om.

Byrådet i Oslo består av Høyre og Fremskrittspartiet. Et poeng her er at Elvestuen har fått Høyre og Fremskrittspartiets medlemmer av finanskomiteen til å gå i mot sitt eget byråd.

I byrådet sorterer saken under byråden for byutvikling, Merete Agerbak-Jensen (H). I et notat til finanskomiteen, datert mandag 11. februar, viser hun til at Vegdirektoratet har sendt på høring et forslag til forskrift om legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig vei. Forskriften berører de samme prinsipielle problemstillingene som «bredbåndsskatten».

– Arbeidet med flere av problemstillingene bærer preg av nybrottsarbeid, og i forhold til EØS-problematikken anses det som svært relevant hvilke vurderinger de statlige myndigheter gjør seg. Det er viktig at Oslo kommune ikke vedtar en strategi som kan frembringe usikkerhet mht om det foreligger et ulovlig støtteelement. Dette for å unngå langvarige og tid- og ressurskrevende prosesser mot EFTAs overvåkingsorgan ESA, skriver Agerbak-Jensen.

Høyre-byrådens notat, som finanskomiteens flertall altså har valgt ikke å ta hensyn til, slutter slik:

– På denne bakgrunn anser jeg det som hensiktsmessig å utsette byrådssaken om fremleggelse av strategi for kommunens håndtering av kabelfremføring i kommunal grunn inntil de nødvendige avklaringer foreligger. Jeg anser dette som nødvendig for å gi et fullstendig bilde av saken og de problemstillinger som reises.

I finanskomiteen gikk Arbeiderpartiet og SV inn for å etterkomme denne henstillingen.

– SV har ikke tatt standpunkt til realiteten i saken. Det er uriktig å si at vi stemte imot. Vi stemte for å utsette saken, understreker Ivar Johansen overfor digi.no.

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge, som tolket finanskomiteens vedtak som et dødsstøt mot «bredbåndsskatt», kan måtte bite i seg jubelen dersom høringsrunden slår fast at det kan være i strid med EØS-avtalen å ikke kreve årlig leie for IKT-framføringer.

Til toppen