Bredbåndstelefoner kan avlyttes

Norsk politi sier de har utstyret som trengs for å avlytte IP-telefoni.

IP-telefoni stiller nye utfordringer til dem som skal stå for lovlig avlytting her i landet. Teknologisk sett krever det utstyr som er i stand til å plukke ut samtalepakkene fra en strøm av andre IP-pakker. Det stilles også krav til lovverk og avtaler med operatørene.

Norske myndigheter mener de denne gangen har fulgt med i timen.

– Dette er ting vi har vært klar over at ville komme i to–tre år. Derfor har vi forberedt oss, og mener det tekniske ved å avlytte IP-telefoner ikke vil være vanskelig. Vi følger utviklingen og tester hele tiden ny teknologi. Vi lå etter da GSM kom - og det sørger vi nå for at aldri skjer igjen, understreker Leif Halvorsen ved Oslo politidistrikt til Dagbladet.no.

Oslo-politiet har landets største avdeling for avlytting og overvåking. Halvorsen medgir at det kan finnes smutthull der de som virkelig vil, kan kommunisere helt avlyttingssikkert via bredbånd og Internett.

– Men det kan se ut som om de fleste vil ta i bruk utstyr som er likt det vi har testet ut, sier han.

Den nye EKOM-loven (Lov om elektronisk kommunikasjon) plikter også operatørene som tilbyr denne tjenesten å tilrettelegge både for avlytting og annen informasjon som trafikkdata og logger.

Politidirektoratet får støtte av Post- og Teletilsynet, som har ansvaret for å forvalte regelverket.

Ifølge IP-telefonileverandøren Telio har politiet ikke avlyttet IP-telefoner i Norge ennå.

Les mer om: