Bredbåndstjenester fra ledende innholdsleverandører

@Home Network, en av verdens fremste leverandør av bredbåndstjenester, har inngått et samarbeide med HotWired, New York Times og USA Today. De tre tunge innholdsleverandørene skal gi brukerne mulighet til å motta multimediapresentasjoner som ligger langt unna dagens tekstpresentasjoner.

@Home Network, en av verdens fremste leverandør av bredbåndstjenester, har inngått et samarbeide med HotWired, New York Times og USA Today. De tre tunge innholdsleverandørene skal gi brukerne mulighet til å motta multimediapresentasjoner som ligger langt unna dagens tekstpresentasjoner.

Frustrasjonen over manglende infrastruktur er framtredende hos mange innholdsleverandører på Internett. Teknologien for å pakke innhold inn i levende bilder og lyd - tilnærmet det vi finner på CD-Rom i dag - er tilgjengelig, men det er svært få som har mulighet til å få med seg mer enn tekst. Med mindre man vil sitte i timesvis for å få med seg en sak. "Slik er det i dag, men dette kommer!" ropes taktfast fra redaksjoner og designbyråer.

@Home Network mener dette allerede er her. Eller i det minste er de overbeviste om at bredbåndsteknologi har kommet såpass langt at man kan begynne å eksperimentere for alvor.

Det mener tydeligvis også såpass tunge innholdsleverandører som HotWired, New York Times og USA Today. De inngikk nylig en samarbeidsavtale med @Home om leveranser av bredbåndstjenester. Foreløpig er det ikke akkurat horder av mennesker som har utstyret og linjene optimalisert til å motta mer enn små gif-er og tekst, men - som sagt - "det kommer". Forhåpentligvis.

HotWired skal i første omgang lage en egen versjon av hjemmesiden for bredbåndsleserne. Denne versjonen vil blant annet inneholde en multimedia-guide i det omfattende HotWired Network. I tillegg vil de lage en egen nyhetsbasert skjermsparer, samt såkalt "push media" applikasjoner. "Push media" betyr at man kan dra et aktivt vindu over til desktopen, og bruke det videre derfra.

Det første prosjektet i New York Times vil være en multimediaversjon av "The Age og the Female Icon", en reportasje fra papirutgaven. Multimediaversjonen vil inneholde lyd, video og slides-presentasjoner.

USA Today starter med å animere blant annet nyheter og værmeldinger. Bakgrunnsinformasjon vil senere bli sentralt i den amerikanske avisens multimediasatsing.

Samarbeidet med @Home vil gi resultater allerede i desember.

I Norge, har Schibsted Nett og Janco beveget seg over mot bredbåndstjenester gjennom sitt samarbeid om Internett gjennom kabel-nettet til Janco. Det samarbeidet har vi omtalt i artikkelen "Kabelsurf ga gåsehud".

(Kilde: PR Newswire via Newspage)

Til toppen