Bredere satsing på IT-sikkerhet

Difi og viktige departementer får ekstra millioner i statsbudsjettet.

Difi skal etablere et kompetansemiljø for informasjonssikkerhet i staten.
Difi skal etablere et kompetansemiljø for informasjonssikkerhet i staten. Bilde: Marius Jørgenrud
8. okt. 2012 - 11:44

I forslaget til statsbudsjett 2013 heter det (kapittel 2.5, Samfunnssikkerhet og beredskap, side 21):

Regjeringen foreslår økte bevilgninger til IKT-sikkerhet. NorCERT er en sentral aktør for å videreutvikle Norges evne til å håndtere trusler og angrep mot samfunnskritiske IKT-systemer. Det foreslås å øke bevilgningen til NorCERT med 33 mill. kroner. Videre foreslås 12 mill. kroner til Direktoratet for forvaltning og IKTs (Difi) arbeid med IKT-sikkerhet i statlig sektor, samt 40 mill. kroner til forbedring av IKT-sikkerheten i Utenriksdepartementet og i utenrikstjenesten. Det foreslås også tiltak for å bedre IKT-sikkerheten i Justis- og beredskapsdepartementet.
I en pressemelding fra Fornyingsdepartementet heter det at de 12 millionene til Difi skal brukes til å etablere et kompetansemiljø for informasjonssikkerhet i staten.

Statsråd Rigmor Aasrud forklarer at hensikten er å oppnå «god styring av informasjonssikkerhet og forebyggende tiltak for å beskytte statlige IKT-systemer» med Difi som pådriver og kvalitetssikrer.

Difi skal blant annet «presisere overfor etatene hvilke forventninger og krav som stilles til den enkelte virksomhet», og være «pådriver for bruk av anerkjente standarder for organisering og styring av informasjonssikkerhet». Det nye kompetansemiljøet skal videre ha «en sentral rolle når det gjelder informasjons- og opplysningsvirksomhet knyttet til informasjonssikkerhet i statlige etater».

I likhet med mange andre har Staten lagt seg til en uvane å låse pdf-dokumenter, slik at vanlige brukere ikke kan kopiere, notere eller utheve tekst. Det er uvisst om dette gjenspeiler den skjerpede tenkingen rundt IT-sikkerhet.

Poenget er i hvert fall at pdf-utgavene av begge budsjettdokumentene er låst mot enhver redigering.

Digi.no vil følgelig minne om en gratis nettskytjeneste, pdfUnlock, som fjerner dette leseruvennlige tiltaket.

Budsjettdokumentene er også utgitt i epub-formatet, for nettbrett og lesebrett. Her er det ingen sperrer mot å kopiere, utheve eller notere tekst.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.