Bremsekloss eller lokomotiv?

Altinn svarer på kritikken fra programvareselskapet More.

Bremsekloss eller lokomotiv?
- Løsningen har hatt en eventyrlig suksess i å utbre elektroniske skjema og tjenester til – i første rekke – næringslivet i Norge. I dag rapporterer 99 prosent av alle momspliktige i Norge via Altinn annenhver måned, skriver Altinns pressekontakt Jørgen Ferkingstad i dette debattinnlegget. Bilde: Skjermdump

Senior Sales Manager Geir Anders Gløtvold i More AS kommer med en underlig blanding av svartmaling, faktafeil og konstruktive forslag i et innlegg mot Altinn fredag 14. september. Det gjør det nødvendig å be om spalteplass.

Hva som er agendaen til en salgssjef i et programvareselskap som «konkurrerer» med Altinn i å tilby elektroniske skjema og tjenester til det offentlige, er kanskje noe uklart for en del som leste innlegget hans. Jeg skal derfor hjelpe leserne med å tolke innlegget. Siden Gløtvold bidrar til å spre usikkerhet om hvorvidt Altinn fortjener statusen som felleskomponent i regjeringens satsing på digitalisering av offentlig sektor, må jeg starte med å presentere noen fakta om Altinn.

Jørgen Ferkingstad er senior kommunikasjonsrådgiver ved Brønnøysundregistrene.
Jørgen Ferkingstad er senior kommunikasjonsrådgiver ved Brønnøysundregistrene.

Eventyrlig utbredelse

Altinn ble åpnet av tidligere finansminister Per-Kristian Foss og nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen i 2003. Løsningen har hatt en eventyrlig suksess i å utbre elektroniske skjema og tjenester til – i første rekke – næringslivet i Norge. I dag rapporterer 99 prosent av alle momspliktige i Norge via Altinn annenhver måned. En rekke andre sentrale rapporteringsplikter ligger rundt 95 prosent innlevering via Altinn.

Nesten ingen andre land kan vise til tilsvarende utbredelse av elektroniske tjenester til næringslivet. Utbredelsen kan sammenlignes med tempoet i utbredelsen av e-post og Internett. I årlige spørreundersøkelser blant totusen næringslivsledere, svarer 83-84 prosent at deres bedrift sparer tid på bruk av Altinn. Det hadde de neppe svart om ikke innsparingen faktisk var signifikant.

Integrasjon, integrasjon, integrasjon

Den største enkeltfaktoren for Altinns suksess har vært at Altinn fra dag én har støttet åpne standarder og at vi har invitert programvareleverandører til å integrere løsningene sine mot Altinn. Det har ført til at ca. 90 leverandører av regnskaps-, årsoppgjørs-, lønns- og personalsystemer og andre systemer i dag har integrasjon mot Altinn. Innen oppdrettsnæringen rapporterer 100 prosent av oppdrettsbedriftene jevnlig til Mattilsynet og Fiskeridirektoratet via Altinn.

Det blir med andre ord noe søkt når Gløtvold hevder at Altinn bremser utvikling og innovasjon av elektroniske tjenester fra det offentlige.

NAV og Altinn

Gløtvold hinter om manglende sikkerheten i Altinn. Han hevder blant annet at NAV satser på andre løsninger enn Altinn på grunn av sikkerhet. Faktum er at NAV er en sentral tjenesteeier i Altinn og jobber med en rekke spennende Altinn-prosjekter. I aller nærmeste framtid åpner NAV en løsning for sykefraværsrapportering via Altinn, direkte fra lønns- og personalsystemer som arbeidsgiveren benytter. Dette er den første Altinn-tjenesten som benytter autentisering ved hjelp av virksomhetssertifikat direkte fra arbeidsgivers eget datasystem.

I januar kommer Skatteetaten med elektronisk skattekort i Altinn. I løpet av 2013-14 vil NAV, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå samordne all rapportering innen lønns- og personalområdet via Altinn, det såkalte EDAG-prosjektet. Det vil føre til 7-8 millioner meldinger hver eneste måned til Altinn meldingsboks og videre til de integrerte datasystemene. Bare i dette prosjektet ligger det gevinster i milliardklassen, både for næringslivet og det offentlige.

Høy sikkerhet

Altinn har aldri lekket personsensitiv informasjon og er en meget sikker plattform. Den uheldige hendelsen i mars, der feil på en komponent i løsningen førte til at forsiden fra meldingsboksen til en Oslo-mann ble vist til noen tusen personer, ga ikke tilgang til mannens selvangivelse og ingen var innlogget som 36-åringen. Personopplysningene som ble vist var navn og fødselsnummer til to personer. Datatilsynet slo fast at hendelsen var ubehagelig og krenkende for 36-åringen og kona hans, men at de ikke var blitt utsatt for større risiko for misbruk av personopplysninger enn andre nettbrukere. Feilen er rettet for lengst og årsakene til at den kunne oppstå er fjernet.

Altinn har svært gode mekanismer for å ivareta sikkerheten for brukerne. Blant annet er Altinn en av svært få løsninger som støtter såkalt ende-til-ende-kryptering for rapportering som inneholder personsensitiv informasjon. Hendelsen i mars gir ikke Gløtvold hold for å hinte om at Altinn er en usikker plattform, verken sammenlignet med More eller en hvilken som helst annen internettløsning.

Gløtvolds agenda

Så til Gløtvolds agenda. Andre land ser med forbauselse og beundring på hvordan offentlig sektor i Norge har klart å samordne elektroniske løsninger på tvers av etats- og departementsgrenser. Dette er gjort ved å lage en felles plattform for å bygge offentlige elektroniske tjenester. Dette har hittil ført til innsparinger i milliardklassen som langt overgår de ca. 400 millionene som ble brukt til utvikling av Altinn II-plattformen.

More har ved gjentatte anledninger gitt uttrykk for at Altinn bør åpne opp plattformen og slippe andre løsninger for tjenesteutvikling inn, i konkurranse med Altinn sin egen tjenesteutviklingsløsning. Dette er et legitimt og forståelig synspunkt, og det kan godt hende at det kan være fornuftig. Dette diskuteres jevnlig innad i Altinn-forvaltningen og vil være et naturlig strategivalg å vurdere foran neste utlysning av videreutvikling og drift av Altinn-plattformen.

Jeg håper Gløtvold og More vil sette pris på at vi allerede i november gjør løsningen klar for at aktører som ønsker å bruke eksterne tjenester (f.eks. fra More) kan nå disse gjennom innlogging via ID-porten, autorisering fra Altinn og bruk av Altinn sin meldingsboks. Bergen kommune har hatt stor suksess med overgangen til bruk av Altinn meldingsboks overfor innbyggerne etter at Minside ble lagt ned i mai. De beskriver det som en skikkelig boost i bruken av digitale meldinger til innbyggerne. Vi venter på endelige føringer fra regjeringen på om vi skal gå videre med kommunesektoren.

Lokomotiv eller bremsekloss?

Den nye Altinn-plattformen som ble levert i 2010 hadde flere svakheter. Dette har naturlig nok tatt mye av Altinn-forvaltningens tid og oppmerksomhet. Sikkerhet og stabilitet i løsningen har første prioritet. Gløtvold mener vi kan redusere risiko ved å splitte opp Altinn på flere leverandører. Til syvende og sist handler dette om robusthet og redundans. Det er trolig like enkelt (eller vanskelig) å levere tilstrekkelig robusthet og redundans innenfor Altinn-plattformen som ved å åpne opp for flere parallelle plattformer.

I løpet av høsten gjør vi massive oppgraderinger av både infrastruktur og arkitektur for å gjøre Altinn mer robust. En sentral komponent i løsningen, som har vært innblandet de fleste ytelsesproblemene de siste par årene, byttes ut. Samtidig omorganiserer vi Altinn-forvaltningen og profesjonaliserer organisasjonen.

Altinn har vært lokomotivet i digitaliseringen av Norge. Etter noen problemer med nytt Altinn-lokomotiv, er vi definitivt på skinnene igjen og er i full gang med akselerasjonen. Vi diskuterer gjerne strategier for digitalisering og plattformer med Gløtvold og More, men helst innenfor rammene for god forretningsskikk.

Av: Jørgen Ferkingstad, senior kommunikasjonsrådgiver ved Brønnøysundregistrene.

    Les også:

Les mer om: