Brennhete mobilaksjer

Telefonicas mobilvirksomhet kunne solgt fire ganger så mange aksjer som selskapet hadde til rådighet. Interessen ved børsnoteringen er stor i hovedsak fordi selskapet har posisjonert seg svært godt i det europeiske mobilmarkedet i samarbeid med finske Sonera.

Det er en talsmann for Telefonicas mobildel, Telefonica Moviles, som tirsdag har forklart at aksjetegningen er overskredet fire ganger. Det var planlagt å selge 7,85 prosent av mobilselskapet, med mulighet for å øke dette til 8,92 prosent.

Konsernsjef i Telefonica Moviles, Luis Lada, har dels i samarbeid med finske Sonera klart å posisjonere Telefonica til å bli en av de potensielle stormakter innenfor europeisk mobiltelefoni. Selskapet har 3G-lisenser i de fleste land det er gjennomført auksjon og er kandidat andre steder.

Men dette betyr også at selskapet må regne med gigantinvesteringer i årene som kommer om selskapet skal bygge ut alt det som selskapet har skaffet seg, og det en planlegger å skaffe seg. Men selskapet vil derfor også få en tilstedeværelse som kan utfordre de allerede velvoksne mobilselskapene som for eksempel Vodafone, France Telecom og Deutsche Telekom.

Det er også Lada klar over og sier til The Wall Street journal at størrelsen er avgjørende for at selskapet skal kunne være en aktør i markedet ved å drive med lavere kostnader per produserte enhet enn mindre selskap. Og Lada erkjenter at UMTS er risikofylt.

UMTS er ikke like gullkantet i dag som det var i vår, men den flere ganger overtegnede børsemisjonen til Telefonica viser at interessen ikke er på nullpunktet. Tvert imot. Målet er å være børsnotert 22. november, og ha 4,6 milliarder euro i frisk kapital etter emisjonen som bringer 8,92 prosent av selskapets kapital til Madrid-børsen. Dette gir selskapet en kapitalisert verdi på i underkant av 50 milliarder euro.

I Spania sitter selskapet nå med 13 millioner mobilkunder og en markedsandel på 56 prosent, og sammen med andre selskap rundt om kring, i hovedsak i sju land i Latin-Amerika finnes det 8,5 millioner kunder til.

Opprinnelig var planen å fusjonere med nederlandske KPN for å styrke den europeiske tilstedeværelsen, men den falt i fisk.

Nå jobber selskapet alene, i tett samarbeid med finske Sonera. Heller ikke mellom disse to selskapene utelukker markedet fusjon. Sonera er ventet å gi sin versjon av den historien i løpet av året.

Til toppen