Brenselcelle gir sikrere reservestrøm

Kritiske IKT-anlegg kan sikres reservestrøm over flere døgn fra IdaTechs nye brenselcelle.

Brenselcelle gir sikrere reservestrøm

Kritiske IKT-anlegg kan sikres reservestrøm over flere døgn fra IdaTechs nye brenselcelle.

Brenselcelleprodusenten IdaTech melder om et nytt produkt beregnet på å levere reservestrøm til kritiske anlegg, spesielt innen telekommunikasjon: ElectraGen XTi Integrated Fuel Cell System.

Ordet «integrert» i produktbetegnelsen henspeiler på at selve brenselcellen er integrert med et system som utvinner hydrogen fra en blanding av metanol og vann. Poenget med dette er å slippe å oppbevare hydrogenflasker i tilknytning til anlegget. Det fører ikke bare til enklere drift: Det gjør at man med full metanoltank sikres uavbrutt drift i flere døgn. Systemer som må tilkoples hydrogenflasker er bare egnet i tilfeller der reservestrøm skal leveres i noen få timer.

Enheten har en oppstarttid på 90 sekunder, og kan levere opptil 5 kilowatt. Den er noe over 210 centimeter høy, rundt 150 centimeter bred og 90 centimeter dyp. Den er beregnet på å kunne stå utendørs, og tåler temperaturer fra minus 40 til pluss 50.

Andre fordeler ved denne typen brenselcelle skal være betydelig redusert vedlikehold, særlig sammenliknet med tradisjonelle batterier diesel-aggregater.

Til toppen