Brenselceller for PDA kommer i år

MTIs Mobion-brenselceller til mobilt utstyr er på størrelse med batterier, men varer mye lenger.

MTIs Mobion-brenselceller til mobilt utstyr er på størrelse med batterier, men varer mye lenger.

Det amerikanske selskapet MTI MicroFuel Cells har demonstrert en brenselcelleteknologi de håper å levere til industrielle anvendelser allerede i år, og til PDA-er, mobiltelefoner og elektroniske lommespill.

Teknologien er døpt Mobion for å understreke innretningen mot mobilt apparatur. Den består av en egenutviklet form for pumpefri metanol-basert brenselcelle av typen DMFC («direct methanol fuel cell»).MTI tror Mobion etter hvert vil kunne utvikles til brenselceller på størrelse med vanlige batterier, men med to til ti ganger så lang levetid. Det kan bety opptil noen titalls timers kontinuerlig drift for en PDA.

Demonstrasjonen i New York i går gjaldt prototyper for to apparater, en PDA med integrert mobiltelefon (bildet), og et elektronisk lommespill. Brenselcellen som drev disse var på mindre enn 40 kubikkcentimeter.

Den pumpefrie konstruksjonen er patentert, og er forklaringen på at Mobion-cellene kan gjøres så små samtidig som det vil bli regningssvarende å produsere dem. Mobion-cellene har praktisk talt ingen bevegelige deler, men bruker membran for å holde vann og metanol atskilt.

MTI ser for seg tre primære markeder: industri, forsvar og forbrukerelektronikk. Den første leveransen av Mobion-celler vil skje innen årsskiftet for bruk i RFID-lesere. Grunnen til at Mobion er tiltrekkende i denne anvendelsen er både at brenselcellene varer lenger enn dagens batterier, og at de «lades opp» på et blunk, mens batterier gjerne krever flere timers lading.

Grunnen til at det militære er interessant, er all elektronikken som dagens spesialiserte soldater er avhengig av. Brenselceller vil gi bedre ytelse og mindre vekt enn dagens batterier, og vil kunne lades opp i felten uten ventetid.

Når teknologien har kommet inn i disse mindre prisfølsomme markedene – og antakelig også kvittet seg med noen barnesjukdommer – regner MTI med å kaste seg over forbrukermarkedet, i samarbeid med partnere som Gillette/Duracell og Dupont.

Til Forbes Magazine sier MTI at de første Mobion-cellene beregnet på PDA-er og mobiltelefoner kan komme i handelen en gang i 2006.

Analyseselskapet Frost and Sullivan spår at det vil selges 20 millioner brenselceller i 2007, og at teknologien deretter vil ta over mer og mer av batterimarkedet, med 120 millioner solgte enheter i 2010.

    Les også:

Til toppen