Abonner

Brevet fra Samferdselsdepartementet:

digi.no har fått en kopi av brevet Samferdselsdepartementet nå sender ut til 800 servere-eiere i Norge.

Her er brevet der departementet ber server-eieren lukke muligheten for videresending av epost.

Til: [email address]

Fra: Prosjektet ”Gjør deres server sikker”

Dato: [date]

Emne: Gjør deres server sikker: Stopp spammen

Please visit http://www.ftc.gov/secureyourserver to view this message in the

following languages: Albanian ( ), Chinese ( ), Bulgarian ( ), Danish ( ), Finnish ( ), French (Français), German (Deutsch), Hungarian ( ), Korean (한국어), Japanese ( ), Lithuanian ( ), Norwegian (norsk), Portuguese (Português), Serbian ( ), Spanish (Español).

Av forskjellige offentlige databaser fremgår det at følgende IP-adresse, [insert number], kan være en såkalt ”åpen e-postserver” eller en ”åpen proxyserver”. Vi har forstått det slik at dere disponerer en server som bruker den nevnte IP-adressen. Denne e-posten inneholder viktig informasjon som kan ha betydning for deres organisasjons Internettilgang og tilstedeværelse på nettet.

Denne e-posten er sendt dere som ledd i prosjektet ”Gjør deres server sikker”, et felles internasjonalt prosjekt mellom Federal Trade Commission i USA, Samferdselsdepartementet, Post- og teletilsynet og andre lands tilsvarende myndigheter i hele verden som arbeider med problemene knyttet til uønsket e-post (spam). Formålet med denne e-posten er å informere om hvordan serverne deres kan sikres, og hvordan dere kan unngå at andre sender spam via deres server. Som et første skritt, foreslår vi at den åpne e-postserveren, eller den åpne proxyserveren, dere bruker lukkes.

Åpne e-postservere, eller åpne proxyservere, er datamaskiner (servere) som kan ”overtas” av andre datamaskiner på Internett, slik at disse kan sende ut og dirigere e-post trafikk via den åpne e-postserveren eller den åpne proxyserveren. Slike åpne servere blir ofte utnyttet av personer som ønsker å sende ut store mengder spam. Spam medfører store problemer for Internettbrukere og myndigheter verden over, og sannsynligvis også for din organisasjon. For eksempel kan det for den som mottar spammen se ut som dette kommer fra deres servere, nettopp fordi andre har overtatt den åpne serveren dere bruker. Dette kan skje uten at dere nødvendigvis oppdager det. Dette kan blant annet medføre at Internettforbindelsen deres blir treg, at kostnadene øker, samt at Internettilbyderen deres kutter tilgangen til Internett. Bedre sikring av Deres åpne e-post- eller proxyserver, slik at disse lukkes, vil hjelpe dere til å unngå at andre med uærlige hensikter misbruker serveren deres.

Mer informasjon om åpne e-postserver, åpne proxier, hvordan deres organisasjon kan sikre seg mot farene med åpne servere og hvordan slike server kan lukkes, finnes på sidene til Federal Trade Commission: www.ftc.gov/secureyourserver. På denne hjemmesiden finnes det også en liste over hvilke nasjonale myndigheter som deltar i dette prosjektet. For å komme direkte til instruksjonene for hvordan man lukker en åpen e-postserver eller en åpen proxy, klikk her: www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/secureyourserver.htm

Har dere spørsmål til instruksjonene eller denne e-posten, kan dere kontakte secureserver@ftc.gov.

Denne e-posten er sendt til dere i samarbeid med myndigheter i Albania, Argentina, Australia, Canada, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Denmark, Finland, Hungary, [Ireland], Jamaica, Japan, South Korea, Lithuania, Norway, Panama, Peru, [Russia], Serbia, [Singapore], Spain, Switzerland, Taiwan, United Kingdom, and United States.

Les mer om: