Brikkeprodusent varsler store kutt

Kapasiteten til Texas Instruments er nesten tre ganger så stor som etterspørselen.

Brikkeprodusent varsler store kutt

Kapasiteten til Texas Instruments er nesten tre ganger så stor som etterspørselen.

Brikkene som Texas Instruments (TI) produserer er primært beregnet på mobilmarkedet, der etterspørselen er i ferd med å minke. En av deres største kunder, Nokia, ser for seg en salgssvikt på ti prosent i år.

Utslagene på TIs regnskaper er kolossale: I fjerde kvartal falt omsetningen med 30 prosent sammenliknet med samme kvartal i 2007, til 2,49 milliarder dollar. Driftsresultatet falt med 95 prosent til 51 millioner dollar, mens resultatet endt 86 prosent ned, på 107 millioner dollar.

For hele året 2008 falt omsetningen med 10 prosent til 12,5 milliarder dollar, sammenliknet med 2007. Driftsresultatet falt 30 prosent til 2,44 milliarder dollar, mens resultatet falt 27 prosent til 1,92 milliarder dollar. Den negative utviklingen akselererte med andre ord i tredje kvartal.

I inneværende kvartal anslår TI en omsetning i intervallet mellom 1,62 milliarder dollar og 2,12 milliarder. Prognosen for resultatet er oppgitt til et sted mellom et tap på 0,11 dollar per aksje, og en gevinst på 0,03 dollar per aksje. Det betyr at det negative resultatet kan tenkes å komme opp i 147 millioner dollar.

Noen prognose for hele 2009 har TI ikke gitt. Svært mange innen IT nekter nå å beskrive sine utsikter utover inneværende kvartal.

TI forteller at de i fjerde kvartal fikk utnyttet 48 prosent av sin produksjonskapasitet. I inneværende kvartal advarer de at kapasitetsutnyttelsen kan komme ned mot 35 prosent, hvilket vil si at deres produksjonskapasitet er nærmere tre ganger så stor som forventet etterspørsel.

TI sier de tar sikte på å redusere bemanningen med 12 prosent, tilsvarende 3400 stillinger. 1800 skal permitteres, mens resten av kuttene skal ordnes gjennom frivillige avganger. På årsbasis skal nedbemanningen bidra til å redusere utgiftene med 700 millioner dollar.

Børsen reagerte positivt da tallene og kuttene ble kjent: TI-aksjen steg 4,9 prosent til 15,50 dollar etter å ha falt 1,47 prosent til 14,77 dollar under normal handel. I mai i fjor sto aksjen i 33,00 dollar.

    Les også:

Til toppen