Bringer åpne kartstandarder til mobilen

Flere offentlige virksomheter tar nå i bruk et norskutviklet program for mobiler med GPS-støtte.

Bringer åpne kartstandarder til mobilen

Flere offentlige virksomheter tar nå i bruk et norskutviklet program for mobiler med GPS-støtte.

Raskere innsamling av data er målet når Bioforsk og Mattilsynets regionkontor for Buskerud, Vestfold og Telemark tar i bruk mobilprogrammet Smilex fra norske Mazeppa.

Smilex (Spatial Mobile Information and Location based EXperience) et Java-basert program for datafangst i felten basert på mobiltelefoner med GPS.

Programmet skal alltid tilby brukeren ferske kartdata, som kan hentes fra GIS-tjenester (Geographic Information System) ved hjelp av de åpne standardene Web Map

Service (WMS) og Web Feature Service (WFS). Dette er standarder spesifisert av Open Geospatial Consortium.

Standardene støttes allerede av en rekke ulike GIS-servere og -klienter, men Smilex er ifølge Knut Sælid, informasjonssjef i Mazeppa, den første mobilapplikasjonen med støtte for WFS.

- WFS er mest brukt innen det offentlige, blant annet av den statlige Norge Digitalt-tjenesten for deling av kartdata, sier Sælid.

Smilex benytter WFS for å hente stedfestet informasjon og å registrere, oppdatere og slette geografiske forekomster.

Selve kartbildene vises ved hjelp av WMS, mens WFS benyttes for overføring av de geografiske objektene som skal være redigerbare.

Smilex og tilknyttede tjenester.
Smilex og tilknyttede tjenester.

Bioforsk og Mattilsynet skal benytte Smilex i forbindelse med bekjempelse av den alvorlige plantesykdommen pærebrann. I høst skal også programmet brukes i en stor regional beredskapsøvelse med dyresykdom som tema.

Selve Smilex-programmet
Selve Smilex-programmet

Alle kartdata hentes via mobilnettet når de behøves. Brukerens endringer i kartdataene skal umiddelbart gjøres tilgjengelige for andre brukere.

- Det hele fungerer som en utvidet standard for geotagging, hvor man selv kan definere hvilke data man vil registrere, sier Sælid. Disse dataene vil så knyttes automatisk til posisjon og tidspunkt. Det skal også være mulig legge inn bilder med mobilen. Disse lastes opp til en separat tjeneste.

I selve brukergrensesnittet skal mye være basert på valg fra nedtrekksmenyer. Dette er gjort både fordi mobiltelefoner ikke alltid er like enkle å taste inn informasjon på, men på den måten unngår man også skrivefeil.

Selv om det i første omgang er offentlige organisasjoner som er de mest aktuelle brukerne av løsningen, forteller Sælid at man også er i kontakt med blant annet forsikringsselskaper. En mulighet er å kunne bruke mobiltelefonen til å levere inn en forenklet skademelding direkte fra skadestedet.

Smilex er basert på en rekke etablerte teknologier
Smilex er basert på en rekke etablerte teknologier
Til toppen