Bristol satser eksistens på sak mot Microsoft

Torsdag var første dag i retten for det lille amerikanske programvarehuset Bristol Technology, som kjemper for livet mot bransjens dominerende kraft.

Torsdag var første dag i retten for det lille amerikanske programvarehuset Bristol Technology, som kjemper for livet mot bransjens dominerende kraft.

I 1991, da Windows NT var framtidsvare i beit for applikasjoner, tok Microsoft kontakt med den lille bedriften Bristol Technology til brødrene Kenneth og Keith Blackwell. Bristol ble lovet tilgang til kildekoden til det som skulle bli Microsofts viktigste produkt, mot at de laget noe som kunne bidra til at flere utviklere ble engasjert for Windows NT.

Resultatet av brødrenes arbeid ble Wind/U, et lag med mellomvare som gjør det mulig å kjøre Windows NT-applikasjoner under Unix. Ifølge stormaskinspesialisten Josh Krischer i GartnerGroup, kan Wind/U til og med kombineres med Unix System Services under OS/390, med det resultatet at NT-applikasjoner kan kjøres på stormaskinen S/390.

I 1994 bekreftet Microsoft avtalen med Bristol, og fram til 1997 kunne selskapet med 70 ansatte bruke sitt innsyn i NT-koden til å forbedre Wind/U, et produkt som i dag står for rundt 80 prosent av Bristols årsomsetning på i underkant av 10 millioner dollar.

I 1998 nektet Microsoft å fornye avtalen. Bristol fikk i stedet presentert en ny skisse der tilgang til kildekoden var betinget av en prisøkning på fra 25 til 400 prosent. Microsoft forhandlet samtidig med Bristols konkurrent Mainsoft hvis hovedprodukt er en tilsvarende bro mellom Windows og Unix, kalt MainWin. Mainsoft gikk med på de samme betingelsene som Bristol forkastet, og Microsoft ville ikke forhandle videre når Bristol forlangte bedre betingelser enn Mainsoft.

Avtalen fra august 1998 gir Mainsoft tilgang til kildekoden til alle framtidige utgaver av NT 5 (siden døpt om til Windows 2000) under Microsofts WISE-ordning (Windows Interface Source Environment). Denne ordningen er spesielt myntet på utviklere som arbeider i grenseområdet mellom Windows og andre plattformer.

Bristol valgte å gå rettens vei for å få lisensbetingelser tilsvarende det de hadde i årene 1991 til 1997. Argumentet er at Microsoft brukte sin monopolstilling innen Windows generelt, og sin overlegne posisjon overfor Bristol spesielt, til å heve prisen Bristol måtte betale for å få adgang til kildekoden.

Microsofts motargument er at kildekoden til Windows NT ikke er alminnelig salgsvare, men et stykke beskyttet åndsverk som Microsoft har enerett til. Det er opp til Microsoft alene om selskapet vil gi andre innsyn i beskyttet materiale. Bristol har ingen rett til å kreve innsyn i kildekoden. Prisen ble hevet som en gjenspeiling av at NT blir et stadig mer komplisert system, med derav følgende større verdi som åndsverk. Ifølge Microsoft viser søksmålet at Bristol satser på å utnytte en pågående Microsoft-fiendtlig stemning til å skaffe seg urettmessige konkurransefordeler i en sak som altfor lett framstilles som David mot Goliat.

Rettssaken skal være ferdig innen 23. juli. Ingen av partene får bruke mer enn tolv dager på sine vitner. Bristols advokater kommer til å vise videoopptak av et rettslig avhør av Bill Gates. De skal også vise opptak fra interne Microsoft-presentasjoner som ble overlatt dem ved en feil fra Microsofts side.

Toppsjef Keith Blackwell sier han satser hele selskapets eksistens på å vinne saken. Han har ingen alternative planer dersom Microsoft skulle seire.

Til toppen