Bristol tapte mot Microsoft

Bristol, det amerikanske selskapet som har saksøkt Microsoft for 263 millioner dollar fordi det ble nektet adgang til Windows' kildekode, ble bare tilkjent én dollar av juryen.

Bristol, det amerikanske selskapet som har saksøkt Microsoft for 263 millioner dollar fordi det ble nektet adgang til Windows' kildekode, ble bare tilkjent én dollar av juryen.

Juryen på åtte diskuterte saken i to dager før den fredag ettermiddag amerikansk tid fant at bare én av Bristols anklager var korrekt: At Microsoft har handlet i strid med en bestemmelse i delstaten Connecticuts konkurranselovgivning. Men dette bruddet kvalifiserer ikke til annet enn en symbolsk erstatning, ifølge juryen.

Hovedanklagen fra Bristol var at Microsoft utnyttet selskapet i en strategi for å fremme Windows NT på bekostning av Unix. Når Microsoft ikke lenger hadde bruk for Bristols broer mellom NT og Unix, etterlot de Bristol i saksen.

Microsoft mente at Bristol nektet å gå med på de samme lisensbetingelsene som konkurrenten Mainsoft, og i stedet satset på rettssaken mot Microsoft som hovedforretningsstrategi.

Bristol uttalte at selskapet vil vurdere å anke. Fristen er 30 dager. Det kan også bli aktuelt å permittere medarbeidere.

Både uavhengige eksperter og Microsoft selv avviser at dommen i Bristol-saken vil ha noen innflytelse på avgjørelsene i de øvrige rettssakene Microsoft er innblandet i, mot henholdsvis USAs regjering ved justisdepartementet, Sun og Caldera. På den andre siden oppfattes avgjørelsen som en viktig psykologisk seier for Microsoft og en advarsel mot andre selskaper som vurderer søksmål mot Microsoft.

Microsofts aksjekurs reagerte svært positivt på avgjørelsen.

Se listen over refererte artikler nedenfor, for en utdypning av sakens bakgrunn og gang.

Til toppen