Britene vil lære statlig e-handel i Norge

Statens e-handelsjef André Hoddevik har fått besøk av en lærevillig britisk delegasjon.

Statens e-handelsjef André Hoddevik har fått besøk av en lærevillig britisk delegasjon.

Britene tenker seg en offentlig markedsplass ikke ulik det Statens forvaltningstjeneste har opprettet i Markedsplassen ehandel.no. Det var for å lære mer om etableringen og driften av den norske portalen at prosjektleder for det norske Ehandelsprogrammet André Hoddevik nylig fikk besøk av den britiske delegasjonen.

Storbritannia har lansert prosjekt Zanzibar etter øya som historisk har vært handelsplass i Øst-Afrika. I dagens utgave dreier det seg om en virtuell markedsplass. Zanzibar sikter mot en løsning der én leverandør kan nå alle offentlige kunder via samme ”møteplass”. Tilsvarende kan et departement via en sentral webportal kikke på de kataloger de ønsker uten å måtte starte forfra for hver gang. Den virtuelle markedsplassen kan på sikt integreres med økonomisystemer.

I første omgang er resultatet av prosjektet forbeholdt de sentrale myndigheter, men den vurderes også for regionale og lokale myndigheter. Forventningene til den virtuelle markedsplassen er store.

Sentralmyndighetene antar at de kan spare over 900 millioner kroner over en treårs periode i reduserte transaksjonskostnader alene, idet bruken kan kutte så mye som 500 kroner av kostnadene knyttet til hver enkelt transaksjon.

Det er en avdeling i Office of Government Commerce (OGC) i Storbritannia som har fått ansvaret for å se til at bruk av e-innkjøp virkelig tar av hos de sentrale myndighetene. OGC er underlagt finansdepartementet i London, men opptrer helt uavhengig av dette. Formålet er å bedre effektiviteten hos sentralmyndighetene, og der er bruk av elektroniske verktøy i deres innkjøp viktig. Et eget ”innkjøpsteam” er satt til å forfølge akkurat den delen av innsatsen.

Selv om det er mye effektivisering det er vanskelig å finne egnet målestokk for, hviler det likevel et krav til teamet om å sørge for en innsparing i perioden 2003 – 2006 på 250 millioner pund. Viktige verktøy er innføring og bruk av e-auksjoner. Standardisering gjennom hele anskaffelseskjeden står sentralt.

Planene går også ut på å etablere et datavarehus og samle inn informasjoner fra leverandørene og de prisene som betales – av hvem og når. Dette vil identifisere muligheter for besparelser som ligger i fellesinnkjøp og skaffe grunnlag for å sammenlikne priser, leveringsdyktighet og leveringskvalitet. Etter planen skal dette være på plass fra mars 2005.

For å lykkes er det nødvendig å etablere et felles sett av standarder for kommunikasjon mellom ulike IT-systemer. Også her er det tydelige likhetstrekk mellom britenes arbeid og vårt eget.

Når IDA-programmet (Interchange of Data between Administrations) jobber for å legge til rette for europeiske standarder innenfor e-handel, henter de mye av grunnlaget fra britiske OGC og det norske Ehandelsprogrammet.

Nylig kom meldingen om at det var gjort fremskritt som følge av en forsøksperiode der åtte sentrale myndighetsvirksomheter hadde deltatt. Man fant ut hvorledes innkjøpsystemene hos de sentrale myndighetene best kunne ta i bruk en åpen standard (eBIS XML). Standarden er døpt om til UKGOV XML og skal tas i bruk ved online-bestillinger og -fakturering.

Til toppen