Briter bruker nettet hjemme

Stadig flere personer bruker Internett hjemmefra. I Storbritannia har antall hjemmebrukere vokst med én million på et år. Også i Norge ligger nettbruken hjemme foran jobb-bruken.

Gratis Internett blir oppgitt som en av årsakene til at nettbruk i hjemmet har steget og overgått bruken på arbeidsplassen. Selskaper som tilbyr gratis Internett bidrar til at det er en tilvekst på rundt 10.000 nye brukere hver dag, skriver Electronic Telegraph. Undersøkelsen er foretatt av NOP Research Group.

Til sammenligning skriver Electronic Telegrah at tilveksten av nettbrukere i Frankrike er på 3.000 personer om dagen og 9.000 personer i Tyskland.

I Storbritannia er dette første gangen hjemmebruken passerer jobb-bruken, og NOP gir mye av æren for dette til introduksjonen av gratis Internett.

Blant selskapene som tilbyr gratis Internett, er Freeserve, hvor det eneste brukerne betaler, er tellerskrittene. De forplikter seg til å logge seg på Internett minst hver 30. dag. Elektronikk-kjeden Dixons distribuerer Internettpakkene for selskapet. Denne satsingen har gitt Freeserve en femtedel av nettmarkedet i Storbritannia.

I desember 1998 var det 6 millioner internettbrukere i de britiske hjem, mot kun 3,4 millioner desember året før. Dette er en økning på 76 prosent. Blant de som aksesserte Internett fra jobb, økte 54 prosent fra 3,5 millioner i desember 1997 til 5,3 millioner personer i desember 1998.

Internett blir i økende grad brukt som en kilde til blant annet jobbsøking. I desember 1998 hadde 1,2 millioner briter brukt nettet til å søke etter jobb, og mer enn 1,9 millioner briter hadde søkt etter reiseinformasjon. I tillegg søkte 2,9 millioner briter etter informasjon om et bestemt selskap, 1,9 millioner leste aviser på nettet, og 1,3 millioner søkte etter finansinformasjon.

E-handel ser ut til å bli et stadig større felt, også i Storbritannia. Undersøkelsen viste at 1,3 millioner handlet på nettet i andre halvdel av 1998 og gjennomførte 4,8 millioner innkjøp. Til sammen handlet disse for rundt 6 milliarder kroner i denne perioden, beregner undersøkelsen.

I Norge hadde jobbbruken en stund et forsprang på hjemmebruken, før disse linjene begynte å følge hverandre tett. Siste InterTrack fra Norsk Gallup i februar i år, viser at nettbruken i hjemmet et lite forsprang på 927.000 brukere, mens det på arbeidsplassen var 814.000 brukere.

Til toppen