Britisk e-handel for 25 milliarder kroner

Britene handler på nettet for ikke mindre enn 25 milliarder kroner i året, viser en undersøkelse. Hele 60 prosent av de briter med tilgang til nettet har nå handlet på nettet. I fjor var det samme tallet 17 prosent.

Britene handler på nettet for ikke mindre enn 25 milliarder kroner i året, viser en undersøkelse. Hele 60 prosent av de briter med tilgang til nettet har nå handlet på nettet. I fjor var det samme tallet 17 prosent.

Det britiske analysebyrået Continental Research har funnet at bøker, reiser og nettbanktjenester er de områdene som vokser raskest innen e-handel. Men likevel representerer fremdeles e-handel ikke mer enn rundt regnet én prosent av all handel i Storbritannia, ifølge The Times.

Continental Research priser det britiske e-handelsmarkedet til rundt to milliarder britiske pund, eller omlag 25 milliarder norske kroner.

I dette regnestykket har analysebyrået kommet til at hver av de rundt 11 millioner britene som i dag handler på nettet bruker rundt 2.000 kroner, eller 170 britiske pund, på sin elektroniske handlerunde.

I dag har rundt 18,6 millioner briter tilgang til Internett, noe som er rundt 40 prosent av befolkningen. Av disse har i underkant av 60 prosent, eller 11 millioner briter, handlet på nett. Tilsvarende statistikk i fjorårets undersøkelse viste at kun 17 prosent av nettbrukere hadde handlet på nett.

I samme undersøkelse blir sammenhengen mellom radioreklame og Internett understreket. En av konklusjonene i undersøkelsen er at annonsører med nettbrukere som målgruppe burde bruke radioreklame for å nå fram. Blant annet lanserer den store kiosk- og bokkjeden WH Smith i disse dager en storstilt annonsekampanje for en ny nettjeneste - og bruker utelukkende radioreklame.

Til toppen