Britisk helsesektor kjøper Java Desktop

Etter et pilotprosjekt, kjøper den britiske offentlige helsesektoren et antall av Suns alternative PC.

Pilotprosjektet ble innledet i desember i fjor, og kom i stand etter at IT-sjef Richard Granger i NHS (National Health Service) hadde vakt oppsikt med sine krasse offentlige bemerkninger om Microsofts påståtte uvilje mot å innrømme rabatter på Windows.

NHS har opp mot en million ansatte og en park på 800.000 PC-er. Da pilotprosjektet med Suns Java Desktop System (JDS) ble innledet, sa Granger at «dersom denne løsningen viser seg effektiv, vil vi kunne spare NHS og skattebetaleren mange millioner pund».

Microsoft og NHS inngikk en treårig lisensavtale i oktober 2001.

I går ble det kjent at NHS har avtalt med Sun å kjøpe 5000 JDS-lisenser. NHS begrunnet dette med at pilottesten viser at JDS «utgjør et levedyktig klientalternativ for visse typer brukere.»

Det ble samtidig meldt at samtalene mellom JDS og Sun om det praktiske rundt utrullingen, fortsetter.

CBR Online siterer Sun dit hen at selskapet er glad for å ha fått en viktig britisk offentlig kunde på klientsiden.

Innkjøpskontoret til den britiske regjeringen, Office of Government Commerce (OGC), har også en JDS-evaluering på gang. Hva det betyr, er usikkert. I forrige uke ble det kjent at OGC skulle undertegne en ny treårs avtale med Microsoft, for programvare, service og support i perioden 2006 til 2008. Denne avtalen skal innebære en omsetning for Microsoft på 360 millioner pund, eller rundt 4,4 milliarder kroner. Anslaget er ikke offisielt bekreftet.

    Les også: