Britta Lejon vil endre PUL

Sveriges demokrati- og forvaltningsminister Britta Lejon tar til orde for å endre landets nye personvernlov, populært kalt PUL, slik at ordlyden blir mer lik EUs holdning i personvernspørsmål.

Sveriges demokrati- og forvaltningsminister Britta Lejon tar til orde for å endre landets nye personvernlov, populært kalt PUL, slik at ordlyden blir mer lik EUs holdning i personvernspørsmål.

Britta Lejon har omsider tatt stilling til Datainspektionens forslag til oppmykninger i PUL, skriver Computer Sweden. Lejon ønsker imidlertid ikke å komme med korrektiver i direktivform, men ber i stedet Justisdepartementet om å ta inn nødvendige endringer i selve loven.

Den svenske statsråden har dermed gitt etter for det sterke presset fra næringslivet som hele tiden har uttalt at den svenske holdningen til ytrings- og informasjonsfrihetsspørsmål i sterkere grad må tilpasses EUs regelverk enn det som hittil har vært tilfelle.

Lejon har satt seg som mål å legge fram en proposisjon for Riksdagen til høsten.

Protestene har haglet mot myndighetene i Sverige helt siden den såkalte Personuppgiftslagen ble innført 24. oktober i fjor.

En av konsekvensene av den nye Personuppgiftslagen er at tredjepersoner ikke kan oppgis ved navn i sammenhenger som for eksempel på prategrupper, hjemmesider og i e-post.

Svenskene har riktignok bestemt at det skal være spesielle overgangsregler som skal gjelde for innføringen av den nye loven. Overgangsreglene skal gjelde i tre år men journalister og kunstnere skal uansett være unntatt loven

Første politianmeldelse kom første dagen loven var trådt i kraft, ett minutt over midnatt 24. oktober. Det var journalisten Zendry Svärdkrona som anmeldte Kammarrätten i Göteborg for å bruke navn i forbindelse med dommer. Svärdkrona fikk avslag på krav om utlevering av lokalpolitikeres cookies, og i Kammarrättens gjengivelse av dommer, er navnene til partene referert.

To dager senere er navn fjernet fra Kammarrättens sider, og erstattet med "AA" og "BB"...

Se forøvrig digi.nos tidligere dekning av stridighetene rundt PUL via pekerne nedenfor eller i margen til høyre.

Til toppen