Bro fra USB til eldre utstyr

Digi Internationals AccelePort USB koples til USB-utgangen på en PC. Utgangene fra broen er to til åtte klassiske serieporter og en parallellport.

Digi Internationals AccelePort USB koples til USB-utgangen på en PC. Utgangene fra broen er to til åtte klassiske serieporter og en parallellport.

Hensikten med denne "porttjeneren" ("port server") er å kople eldre periferiutstyr til nye datamaskiner med USB-utgang (universell seriebuss). Parallellutgangen på porttjeneren oppfattes av PC-en som en standard skriverutgang. De asynkrone RS-232-utgangene (serieutgangene) oppfattes av PC-en som standard Windows COM-porter og kan uten videre brukes til f.eks. modemer.

Enheten leveres med drivere for Windows 9x og Windows NT 5.0. Modellene med to og fire serieporter krever ingen egen strømforsyning. Alle tilbyr full støtte til Windows "Plug & Play".

Prisen for den enkleste modellen er 200 dollar i USA. I Norge distribueres AccelePort av Euroline AS (se peker i høyre marg eller nedenfor).

Til toppen