Broadnet

Broadnet må rette avvik

Etter tilsyn.

Broadnets kontorer på Fornebu i Oslo.
Broadnets kontorer på Fornebu i Oslo. (Bilde: Wikimedia Commons)

Etter tilsyn.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har gjennomført tilsyn med Broadnet i den såkalte nødnettsaken og har funnet flere avvik som selskapet må rette.

Hensikten med tilsynet var blant annet å undersøke om det forelå brudd på sikkerhetslovens bestemmelser. Broadnet, som leverer noen av linjene som benyttes i nødnettet, sa opp ansatte da den indiske underleverandøren Tech Mahindra overtok driften for halvannet år siden.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) opplyser at forhåndsvarsel om tilsynet ble sendt til Broadnet allerede 22. desember i fjor. Tilsynet var planlagt gjennomført i andre kvartal i år, og skulle ta for seg ulike problemstillinger knyttet til bruk av IT-tjenester i utlandet.

Broadnet varslet Nkom 6. januar i år om at det var oppdaget avvik fra selskapets sikkerhetsrutiner. Nkoms undersøkelser avdekket sårbarheter knyttet til utkontrakteringen av tjenester til Tech Mahindra. Avvikene knyttes primært til driften av Broadnets kjernenett, fremgår det av en pressemelding fra Nkom.

Broadnet opplyser at de vil gå grundig gjennomgå rapporten og svare Nkom innen fristen 4. oktober. Ifølge selskapet er allerede flere av forholdene som påpekes rettet. Blant annet har selskapet selv overtatt IT- og nettverksdriften og flyttet denne tilbake til Norge fra 1. september.

– Vi har fra første dag håndtert avviket med det største alvor. Vi har hatt ekstern gjennomgang av egen sikkerhet, og iverksatt en rekke tiltak for å bedre sikkerhetsarbeidet, sier driftsdirektør Torbjørn G. Krøvel i Broadnet.

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)
Til toppen