Brohode i Europa for respektert IT-sikkerhetsselskap

Counterpane, kjent for driftstjenester innen IT-sikkerhet, etablerer seg i Europa.

Counterpane, kjent for driftstjenester innen IT-sikkerhet, etablerer seg i Europa.

Counterpane Systems ble grunnlagt av den internasjonalt kjente IT-sikkerhetseksperten Bruce Schneier som i dag har stillingen som teknologidirektør. Selskapet har vokst gjennom gradvis å samle erfaring og kompetanse innen nettverksovervåkning, og tilbyr allsidig vern mot årsaker til nedetid i nettverk, blant annet både ytre og indre angrep, samt menneskelig svikt.

Counterpane samler inn data kontinuerlig fra flere hundre nettverk fordelt på 32 land. Erfaringen fra denne innsamlingen er systematisert til 30.000 ulike regler tilpasset 300 ulike nettverksenheter. Selskapet tilbyr tjenester innen sårbarhetsovervåkning, drift av enheter, aktiv reaksjon på angrep og sikkerhetsrådgiving.

I dag oppgir selskapet at 15 prosent av kundegrunnlaget er i Europa, rettere sagt "EMEA" som også omfatter Afrika og Midt-Østen. Ved å etablere et europeisk hovedkontor i Nederland, håper selskapet på å utvide virksomheten i Europa betraktelig. Det viser til en analyse fra Gartner som anslår at markedet for eksterne tjenester innen IT-sikkerhet vil vokse fra 550 millioner dollar i 2002 til 1,2 milliarder dollar i 2006. Gartner tror at 60 prosent av alle europeiske bedrifter vil kjøpe overvåkning av minst én type sikkerhetsparameter innen 2005.

Schneier har gjort seg bemerket i IT-sikkerhetsdebatten ved flere anledninger, seinest da han i september bidro til den uavhengige rapporten CyberInsecurity: The Cost of Monopoly, med undertittel How the Dominance of Microsoft's Products Poses a Risk to Security, som ble distribuert gjennom Computer and Communications Industry Association (CCIA).

Til toppen