Brønnøysundregistrene: - Det er politikerne som angir prisene

Dataforeningens påstander om at Brønnøysundregistrene skor seg på inntekter fra informasjon som burde vært gratis, er basert på ufullstendig tallmateriale, skriver direktør Erik Fossum og informasjonssjef Dagfinn Torgersen i dette leserinnlegget.

Vi viser til oppslaget "Brønnøysundregistrene må bli gratis" i digi.no den 8. mai 2001.

I artikkelen blir det hevdet at Brønnøysundregistrene skor seg på inntekter fra informasjon fra registrene som egentlig burde ha vært gratis for brukerne. Om Brønnøysundregistrene sier Dataforeningens leder Truls P. Berg: "En resultatgrad på 250 prosent nærmer seg det umoralske, og er bare mulig i en monopolsituasjon. Denne holdningen gir i praksis en urimelig beskatning av næringsliv, offentlighet og privatpersoner som motvirker ambisjonene om å gjøre Norge til et e-foregangsland."

Vi synes Truls P. Berg er dårlig oppdatert når det gjelder informasjon fra Brønnøysundregistrene.

Det meste av informasjonen fra registrene er tilgjengelig gratis via Internett. Det gjelder nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret (www.brreg.no/oppslag/enhet/), alle kunngjøringer fra Foretaksregisteret, Konkursregisteret og Regnskapsregisteret (www.brreg.no/oppslag/kunngjoring/), heftelser på motorvogn (www.brreg.no/oppslag/losore/motorvogn/), bestilling av jegeravgiftskort (www.brreg.no/oppslag/jegerregisteret/) og reservasjon mot direkte adressert reklame (www.brreg.no/reservasjon/).

I tillegg finnes en rekke andre tjenester som brukeren må betale for som til eksempel firmaattester, rolleopplysninger, regnskap og spesialprodukter levert etter kundens ønske.

Kun en brøkdel av Brønnøysundregistrenes inntekter kommer fra informasjon fra registrene, mesteparten kommer fra registrering.

Ifølge Brønnøysundregistrenes regnskap for 2001 var de totale inntektene på 590 millioner kroner, mens de totale utgiftene var på 279 millioner kroner. Av totalinntektene var 222 millioner kroner knyttet til tvangsforretninger som er inntjent av namsmyndighetene, men registrert og krevd inn av Brønnøysundregistrene.

341 millioner kroner er registreringsgebyr i Foretaks- Løsøre- og Ektepaktregisteret. Gebyret er knyttet opp til rettsgebyret, og vedtas av Stortinget hvert år i forbindelse med statsbudsjettet. Registrering i Løsøre- og Ektepaktregisteret utgjør nærmere 199 millioner kroner, og er frivillige ordninger. Registrering av pant i Løsøreregisteret er ofte knyttet til sikkerhet for lån for næringslivet, og er som sagt betaling for frivillige - ikke pålagte - tjenester hos oss.

Registrering i Enhetsregisteret er gratis, og de fleste endringsmeldingene til Foretaksregisteret er også gratis. Av registeringsutgiftene til det enkelte foretak vil en stor del bli brukt på annonsering og kunngjøringer på foretaket i løpet av foretakets liv.

Når det gjelder gebyrpolitikken er det ikke Brønnøysundregistrene som bestemmer om registrering i våre registre og informasjon fra registrene skal være gratis, det er politikerne.

Vi kan til slutt opplyse at hele prisstrukturen ved Brønnøysundregistrene for tiden er under vurdering.

Med vennlig hilsen

Brønnøysundregistrene

Erik Fossum, direktør

Dagfinn Torgersen, informasjonssjef

Til toppen