Brudd i journalistoppgjøret

Norsk Journalistlag brøt onsdag forhandlingene i oppgjøret for dags- og ukepresse, digitale medier og lokal-TV.

Norsk Journalistlag brøt onsdag forhandlingene i oppgjøret for dags- og ukepresse, digitale medier og lokal-TV.

Oppgjøret angår 4.000 NJ-medlemmer. 3.500 av disse jobber i dagspressen.

NJ har brutt med både Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Ukepressens Arbeidsgiverforening og Etermedienes Arbeidsgiverforening.

Nestleder Ann-Magrit Austenå sier på NJs nettsted at bruddet skjer fordi motparten ikke vil drøfte NJs feriekrav, og heller ikke lønnskrav, bortsett fra for etermediene.

Det er også brudd med MBL i forhandlingene om få til en ny tariffavtale i digitale medier.

Fredag blir det levert plassoppsigelse for alle gruppene, og oppgjøret går til mekling. NJ har tidligere kommet til enighet med NAVO i lønnsoppgjøret i NRK.

Til toppen