Brudd mellom TELFO/NELFO og EL & IT Forbundet

I går kveld ble det konstatert brudd i årets tariffoppgjør mellom TELFO/NELFO og EL & IT Forbundet. Oppgjøret går nåtil mekling.

Det antas at partene vil bli innkalt til det første møte hos meklingsmannen umiddelbart over pinse.

En mulig konflikt vil kunne inntreffe mot av slutten av mai måned. Tidspunktet vil her fremkomme etter nærmere avtale mellom partene og meklingsmannen.

Den store avstanden mellom partene skyldtes blant annet EL & IT Forbundets krav om etablering av eget fond til finansiering av livsopphold ved etterutdanning. Avstanden var også stor med hensyn til krav om endringer i tariffavtalen for offshorearbeid samt endringer i lønnsbestemmelsene for landbasert virksomhet, opplyser NELFO - Norges Elektroentreprenørforbund.

Til toppen