- Brudd på EU-bestemmelser

- Hvis Sandruds tolkning av forskriften om alternativ teleinfrastruktur er den som gjelder, vil forskriften være et brudd på EU-bestemmelser. Vi vil i så fall reagere meget kraftig, lover en rystet Per Morten Hoff, generalsekretær i Kontor og Datateknisk Landsforening. Hoff reagerer på uttalelser Per Sandrud, ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, kom med i digi:tele 17. oktober.

- Hvis Sandruds tolkning av forskriften om alternativ teleinfrastruktur er den som gjelder, vil forskriften være et brudd på EU-bestemmelser. Vi vil i så fall reagere meget kraftig, lover en rystet Per Morten Hoff, generalsekretær i Kontor og Datateknisk Landsforening. Hoff reagerer på uttalelser Per Sandrud, ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet, kom med i digi:tele 17. oktober.

I dag går fristen for tilbakemelding på høringsutkastet til forskrift om alternativ teleinfrastruktur ut. Fra flere kanter i telebransjen i Norge kommer det nå kritikk mot forskriftene. Magne Rygg, administrerende direktør i El Tele har tidligere stilt spørsmål om det han mener er uklare formuleringer i høringsutkastet. Per Sandrud sa i et intervju med digi:tele at det ikke vil bli lov å investere i ny infrastruktur etter første november. Det reagerer altså Per Morten Hoff, generalsekretær i Kontor og Datateknisk Landsforening, kraftig på.

- Hvis det stemmer at Sandrud har sagt dette, må hans tolkniger være brudd på EU-bestemmelsene. Hvis dette er tilfelle, vil vi reagere meget kraftig, sier en overrasket og rystet Hoff. Han ønsker å sette i gang undersøkelser på dette umiddelbart.

- Slike uttalelser tror jeg vil skape storm blant norske teleaktører. Hva vil for eksempel definisjonen av "nyinvesteringer" være? spør Hoff. Han mener videre at Sandrud har vært en bakstrever i hele liberaliseringsprosessen, og frykter konsekvensene av en rekke formuleringer i høringsutkastet.

- Mange av punktene i høringsforslaget er svært ullne. Denne forskriften, slik den framstår i dag, legger veldig mye opp til Statens Teleforvaltning om hvordan forskriften skal tolkes. Uklare formuleringer kan skape tumulter i markedet, sier Hoff, og viser til hvordan liberaliseringen i Sverige har utviklet seg.

Hvis forskriftene blir værende som de er nå, inkludert Sandruds uttalelser om forbud mot nyinvesteringer, mener du Telenor i realiteten vil beholde sitt monopol fram til 1998?

- Ja, det tror jeg, sier Hoff. Han sier videre at Kontor og Datateknisk Landsforening har jobbet i seks å for å få en avregulering, og at foreningen nå setter et kraftig fokus både mot første november, og mot den videre liberaliseringsprosessen.

Kontor og Datateknisk landsforening svarte på høringsutkastet for to uker siden. I dette svaret, setter foreningen blant annet spørsmålstegn ved de samme punktene som Magne Rygg gjorde i et intervju med digi:tele. De uklare formuleringene, i følge de to, går på utleie av "tilfeldig overkapasitet" og at man bare skal kunne utnytte "eksisterende infrastruktur". Per Sandruds uttalelser om at nyinvesteringer med 1998 i tankene ikke vil være lovlig framover kommer som en overraskelse på Per Morten Hoff.

Til toppen