Bruk av betalingskort i eksplosiv vekst

Stadig flere foretrekker å betale med kort, og aldri har tilfredsheten for betaling med kort vært så høy som nå. Og tall fra Bankenes betalingssentral (BBS) bekrefter meningsmålingen.

Den landsdekkende kortholderundersøkelsen påviser store holdningsendringer når det gjelder foretrukket betalingsmåte i butikk. Mens kontanter og kort var like populært i 1998, har betaling med kort tatt en klar ledelse de siste to årene.

37 prosent av befolkningen foretrekker nå kontanter, mens hele 56 prosent oppgir at de heller ønsker å betale med kort, opplyser BBS, som underbygger undersøkelsen med tørr statistikk: Fra 1998 til 1999 økte antallet korttransaksjoner med 24 prosent. Kortbruken i inneværende års fem første måneder har vokst med over 27 prosent fra samme periode i fjor. Bare i mai ble det betalt med kort mer enn 26 millioner ganger, ifølge tall fra BBS.

Undersøkelsen viser også at en langt større andel bruker kort fremfor kontanter ved kjøp i butikk. Mens 39 prosent benyttet kontanter ved sine siste innkjøp, oppga 60 prosent at de betalte med kort.

De fleste aldersgrupper, unntatt den over 60 år, foretrekker å benytte kort, og spesielt de som er mellom 30 og 45 år er storbrukere av kort som betalingsmiddel. Samtidig foretrekker stadig flere å ta ut kontanter i forbindelse med varekjøp.

- Mens en av tre hadde tatt ut kontanter i butikk i løpet av siste uke før undersøkelsen i 1998, er det tilsvarende tallet for årets undersøkelse en av to. Hovedbegrunnelsene for å ta ut kontanter i butikk, er at det er praktisk og at man slipper å gå i bank eller minibank, melder BBS.

Til toppen