- Bruk dødtiden til å ruste opp kompetansen

Både arbeidsgivere og Nav sponser IT-utdannelse, og nettutdannelse er blitt et populært alternativ.

- Bruk dødtiden til å ruste opp kompetansen

Både arbeidsgivere og Nav sponser IT-utdannelse, og nettutdannelse er blitt et populært alternativ.

IT-Akademiet gikk med store underskudd i flere år etter dot.com boblen, men har klart å snu skuta ved å skille ut IT-fagene i en nettbasert modell.

I mars i år skiftet det nettbaserte IT-Akademiet e-læring navn til eCademy.

eCademy er nå et rendyrket opplæringsselskap som i fjor omsatte for 10,5 millioner og ble sittende igjen med et overskudd på 1 million kroner. Studiene er godkjent av Norsk Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) som en fagskole og yrkesrettet utdanning på høyere nivå.

- Vi har tjent mellom en halv million til en million kroner de tre siste årene, sier administrerende direktør Trygve Jacobsen til digi.no.

IT-fagskolen har gjennomført 250 kurs og sertifiseringer i løpet av 2008. Kursene går over 30 uker og koster mellom 38.000 til 42. 000 kroner.

Den typiske studenten er en mann mellom 25 til 40 år med fast IT-jobb. På webfagene er fordelingen mellom kjønnene nokså likt, mener Jacobsen.

Rundt en tredel av deltakerne får kurset spandert av arbeidsgivere, en tredel betaler av egen lomme, mens resten er IT-ledige fra NAV som får støtte til å ruste opp kompetansen og komme seg ut i arbeid igjen.

- For at NAV skal gi støtte til våre kurs, kreves en grunnkompetanse på IT, forteller Jacobsen til digi.no.

Studiene er godkjent for støtte i Lånekassen.

eCademy er fortsatt en fagskole etter samme mal som IT-Akademiet, men all utdannelse foregår på Internett. I tillegg har IT-Akademiet valgt å kjøre IT-skole på tradisjonelt vis skilt ut i egen enhet.

eCademy vil fortsette å bygge seg ut i bredden og har i dag 13 fag og 20 forskjellige sertifiseringer innen Microsoft, Cisco og Linux.

- Vi har nå en undervisningsmodell som vi vet fungerer med forelesinger på nettvideo. Over 3.000 studenter har gjennomført kurs fram til nå, sier Jacobsen.

I en travel IT-hverdag er det nettopp det at ansatte kan studere ved siden av jobben som har gjort det mulig å få til en vekst for Ecademy. I gode tider kan det være vanskelig å få folk til å studere ford de må være ute hos kunden og fakturere timer.

Når konsulenthusene må si nei til oppdrag fordi de ikke kan dekke etterspørselen, sier det seg selv at det er liten tid til å sette seg på skolebenken.

Nå som bildet er i ferd med å snu, tror Jacobsen det kan bli enda bedre tider for IT-fagskolen.

- Så sant bedriften har penger er det i nedgangstider ansatte bør bruke en eventuell dødtid til å ruste opp sin kompetanse, sier han til digi.no.

Framover vil eCademy satse på enda større bredde i sine kurstilbud mot blant annet kontrollere og administrasjonspersonell. Det er webdesign og drift av nettverk som har vært de mest etterspurte i tillegg til Cisco CCNP og .NET utvikling.

Selskapet eies av Sonans IT-Akademiet, som har 37,87 prosent av aksjene. Det er seks ansatte i selskapet og mellom 15 til 20 frittstående lærere og gjesteforelesere.

Til toppen