Bruk Google Drive som webserver

Praktisk løsning så lenge behovene er enkle.

Bruk Google Drive som webserver
Mappestrukturen i Google Disk for eksempelsiden som nevnes i artikkelen. Bilde: digi.no

Google har utvidet funksjonaliteten i fildelingstjenesten Google Drive/Google Disk slik at den kan brukes som en enkel webserver som servere mer eller mindre statiske websider.

I praksis oppretter man en bare en ny mappe og gjør denne tilgjengelig for almenheten. I mappen kan man legge én eller flere HTML-filer, samt for eksempel CSS-, JavaScript- og bildefiler. Det er også mulig å putte disse filene i egne undermapper. Den opprinnelige mappen som man deler, fungerer som en rotkatalog.

URL-en som man kan dele til andre, får man ved å klikke på forhåndsvisning av HTML-filen man ønsker å dele som en webside.

Vi har laget et enkelt eksempel her, hvor CSS-en er i en separat fil og bildet i en egen undermappe. Mappestrukturen kan sees her.

Webserverfunksjonen ble kunngjort denne uken. Blant de reaksjonene var ønsker om mer funksjonalitet på serversiden, blant annet støtte for PHP og database-basert innhold, i tillegg til redigering av HTML-filene i nettleseren og Google Drive-støtte for Linux.

Google har ikke oppgitt om det er noen trafikkbegrensninger knyttet til denne funksjonen.

    Les også: