Bruk Java og Eclipse i Silverlight-prosjekter

Silverlight 2 ble sluppet i dag. Friprog-entusiaster kan droppe Visual Studio.

Bruk Java og Eclipse i Silverlight-prosjekter

Silverlight 2 ble sluppet i dag. Friprog-entusiaster kan droppe Visual Studio.

Microsoft kunngjorde i går kveld at versjon 2 av selskapets egen teknologi for webapplikasjoner, Silverlight, vil bli gjort tilgjengelig for nedlasting i dag. Dette har nå skjedd. Silverlight er en nettleserplugin som har en del likhetstrekk med Flash og Java-applets, i alle fall fra et brukersynspunkt. Silverlight 2 har lenge vært tilgjengelig i testversjoner. Opprinnelig skulle denne utgaven ha versjonsnummeret 1.1, men Microsoft bestemte tidlige at den ville inneholde så mye nyheter i forhold til versjon 1.0 at en større økning i versjonsnummeret ville være mer passende.

Mer overraskende var kunngjøringen om at åpen kildekode-verktøyet Eclipse skal bli et alternativ for Silverlight-utviklere som ikke har tilgang til eller ønsker å bruke Microsofts Visual Studio og Expression Blend.

Dette gjøres gjennom The Eclipse Tools for Microsoft Silverlight Project, som skal integrere avanserte utviklingsmuligheter for Silverlight med Eclipse IDE og Eclipse Rich Client Platform. Eclipse4SL, som Eclipse-verktøyene for Silverlight kalles, utvikles av franske Soyatec, men prosjektet finansieres av Microsoft.

Eclipse vil med dette inneholde funksjonalitet som skal kunne hjelpe Java-utviklere med å bygge Silverlight-applikasjoner som fungerer bedre med Java Web Services. Dette gjøres ved å benytte standarder som REST (Representational State Transfer), SOAP (Simple Object Access Protocol) og JSON (JavaScript Object Notation).

- Vi er svært fornøyde med å ha et prosjekt som skal skape Eclipse-verktøy for Microsoft Silverlight, sier Mike Milinkovich, administrerende direktør for Eclipse Foundation, i en pressemelding.

- Dette foreslåtte prosjektet vil gi Eclipse-utviklere muligheten til å utnytte Silverlight og Java Web Services når de utviklere rike Internett-applikasjoner. Det å ha en sterk påtegning fra Microsoft for dette prosjektet, er et klart tegn på deres støtte for Eclipse og åpen kildekode-fellesskapene, sier Milinkovich. Eclipse4SL skal utgis under lisensen Eclipse Public License Version 1.0.

Eclipse4SL er nå tilgjengelig i en alfautgave. Den neste milepælen ventes å bli nådd i desember. Da skal verktøyene være funksjonsferdige. Forventet tidspunkt for lanseringen er våren 2009.

I første omgang vil Eclipse4SL være optimalisert for Windows-utgaven av Eclipse, men det loves at det vil komme full støtte for Mac- og Linux-utgavene av Eclipse i en senere utgave.

Eclipse4SL skal inkludere et avansert prosjektsystem for å lage Silverlight-applikasjoner, en kompilator for å klargjøre Silverlight-applikasjoner for utrulling.

Et redigeringsverktøy for XAML med støtte for forhåndsvisning, kodeforslag og kodekomplettering skal også være med. Denne skal dessuten kunne hjelpe utviklerne med å finne og rette kodefeil.

Det loves at XAML- og Silverlight-prosjektene som lages med Eclipse vil støttes fullt ut av både Visual Studio og Express Studio.

Tidlig versjon av Eclipse Tools for Microsoft Silverlight.
Tidlig versjon av Eclipse Tools for Microsoft Silverlight.

Microsoft skal også utgi Silverlight Extensible Application Markup Language (XAML) Vocabulary Specification som del av selskapets Open Specification Promise, samt gjøre Silverlight Control Pack tilgjengelig som åpen kildekode med Microsoft Public License (MS-PL).

Silverlight Control Pack skal gjøre det enklere for utviklere å tilpasse eller levere egne, utvidete kontroller, i tillegg til det som allerede leveres med Silverlight. I pakken er dessuten kontrollene DockPanel, WrapPanel, ViewBox, Label, HeaderedContentControl, Expander, TreeView, NumericUpDown, AutoComplete og Accordion inkludert.

Det loves dessuten ytterligere skins og maler for å brukertilpasse utseende til både de sentrale Silverlight-kontrollene og kontrollene i Control Pack.

I forhold til versjon 1, inneholder Silverlight 2 en rekke nyheter. Dette inkluderer utvidet støtte for .NET Framework-språk, inkludert Visual Basic, C#, Managed JavaScript, IronPython og IronRuby. Det åpnes også for applikasjoner basert på Arax (Asynchronous Ruby and XML) og Apax (Asynchronous Python and XML).

Det loves også at Silverlight 2 skal gjøre det mulig å lage Ajax-baserte (Asynchronous JavaScript and XML) applikasjoner hvor applikasjoner basert på HTML, JavaScript og DOM kan integreres med .NET-kode og med datatilgang gjennom LINQ (Language-Integrated Query).

Silverlight 2 inkluderer flere nye, innebygde kontroller, blant annet DataGrid, ListBox, Slider, ScrollViewer og Calendar, samt et delsett av WPF-rammeverket (Windows Presentation Foundation) for brukergrensesnitt som skal støtte avanserte muligheter som layoutstyring, databinding, samt skinning basert på stiler og maler.

Silverlight 2 har også støtte for Windows Communication Foundation (WCF), som tilbyr direkte støtte for kall basert på blant annet REST, WS*/SAOP, POX, RSS og standard HTTP-tjenester.

Deep Zoom-funksjonaliteten, som gjør det mulig å zoome innover i gigantiske bilder uten at hele bildet må lastes ned, er også en nyhet i Silverlight 2. Microsoft har demonstrert teknikken i flere sammenhenger, blant annet i selskapets WorldWide Telescope.

I en pressemelding skriver Microsoft at 25 prosent av selskapets kunder nå har installert Silverlight på sine maskiner. I enkelte land skal andelen være på nærmere 50 prosent. I USA er andelen på drøyt 30 prosent.

RTW-utgaven (Release to the World) av Silverlight 2 er nå tilgjengelig via denne siden for Windows og Mac OS X. Den støtter Internet Explorer og Firefox, samt Safari på Mac.

Silverlight-støtte for Linux skal på sikt tilbys av Moonlight, som er basert på den åpen kildekodebaserte Mono-implementeringen av .NET Framework.

    Les også:

Til toppen