Bruk nettet til å få mer ut av applikasjonene

Nettet betyr stadig mer for hvordan brukerne oppfatter IT-tjenester. Her er Gartners sjekkliste.

Bruk nettet til å få mer ut av applikasjonene

I sin serie med gode råd til IT-ledere, publiserte analyseselskapet et dokument med tips om hvordan nettverket kan brukes til å bedre ytelsen til tjenestene. Til grunn ligger kjensgjerningen at nye applikasjoner krever en ny type nettverk: Nettverket må stadig tilpasses tjenestene man skal tilby.

I en analyse av den praktiske sammenhengen mellom nettverk og applikasjoner – innhentet fra Gartners kunder – slår analytikerne fast at nye miljøer har en vesentlig innvirkning på applikasjoners ytelse. De som lykkes i å holde ytelsen på et høyt nivå, er de som ser nettet fra et annet synsvinkel enn at det dreier seg å levere pakker. Gartner kaller denne nye synsvinkelen «application delivery networks».

Denne innfallsvinkelen kan gi store gevinster: Responstider hos brukeren kan reduseres med en faktor fra tre til ti; serverbelastningen kan reduseres med opp til 80 prosent; krav til båndbredde kan reduseres med opp til 90 prosent.

Metodene som gjør dette mulig er en kombinasjon av ny teknologi for optimalisering, komprimering og trafikkakselerasjon, moderne fysisk infrastruktur med tilpasset programvare og outsourcing av tjenester.

Faktoren som mest påvirker brukerens oppfatning av hvorvidt en tjeneste er treg eller ikke, er forsinkelse – «latency» – ikke båndbredde. For å bedre ytelsen er det viktigste derfor å redusere antall datautvekslinger som brukeren er delaktig i.

Det nytter lite å satse på større båndbredde og kraftigere serverprosessorer for gi økt ytelse til moderne applikasjoner og tjenester.

Ifølge Gartner fører spesielt webbaserte applikasjoner, webtjenester («web services») og tjenesteorientert arkitektur (SOA eller «service oriented architecture») til kraftige belastninger på infrastrukturen fordi de krever så komplekse protokoller. Båndbredde alene løser ikke dette: Man må forstå vekselvirkningene mellom applikasjoner og nettverket.

To vesentlige sider ved denne problemstillingen kan løses gjennom to nye produktkategorier, henholdsvis «WAN optimization controllers» og «application delivery controllers». Gartner mener at leverandører av sistnevnte hittil har løst utfordringene med ytelse og sikkerhet for webbaserte applikasjoner, og venter at de snart vil gjøre noe tilsvarende for SOA-miljøer.

Gartner har disse anbefalinger til IT-folk som skal utvikle moderne bedriftsmiljøer:

  • Skal man diskutere utlegg av applikasjoner eller ny arkitektur, må alle funksjoner i IT-avdelingen trekkes med, det vil si utvikling, drift, nettverk, servere, lagring og sikkerhet.
  • Man må sette seg inn i alt som har med effektiv optimalisering av applikasjoners ytelse.
  • Når det utvikles nye applikasjoner, må man benytte seg av ordninger som gjør det mulig å simulere forsinkelsen i store nettverk.
  • Man må starte tidlig med på planlegge for implementering av XML og webtjenester, for å forstå hvordan de vil virke inn på servere og nettverket.
  • Kravspesifikasjoner og mulige løsninger må revurderes regelmessig.
  • Servere bør så langt mulig avlastes for alt annet enn sine primære funksjoner, det vil si forretningslogikk og formidling av innhold.