Brukbare tall fra IBM

IBM kom med resultater som var litt i overkant av forventningene for 3. kvartal. Omsetningen endte på snaue 118 milliarder kroner (,1 milliarder) med et overskudd på 8,4 milliarder kroner (IBM kom med resultater som var litt i overkant av forventningene for 3. kvartal. Omsetningen endte på snaue 118 milliarder kroner ($18,1 milliarder) med et overskudd på 8,4 milliarder kroner ($1,29 milliarder). PC divisjonen opplevde en salgsvekst på 25 prosent, mens service-divisjonen økte med 26 prosent. Omsetningen innen programvare, stormaskiner og integrerte kretser gikk ned i 3. kvartal.,29 milliarder). PC divisjonen opplevde en salgsvekst på 25 prosent, mens service-divisjonen økte med 26 prosent. Omsetningen innen programvare, stormaskiner og integrerte kretser gikk ned i 3. kvartal.

IBM kom med resultater som var litt i overkant av forventningene for 3. kvartal. Omsetningen endte på snaue 118 milliarder kroner (,1 milliarder) med et overskudd på 8,4 milliarder kroner (IBM kom med resultater som var litt i overkant av forventningene for 3. kvartal. Omsetningen endte på snaue 118 milliarder kroner ($18,1 milliarder) med et overskudd på 8,4 milliarder kroner ($1,29 milliarder). PC divisjonen opplevde en salgsvekst på 25 prosent, mens service-divisjonen økte med 26 prosent. Omsetningen innen programvare, stormaskiner og integrerte kretser gikk ned i 3. kvartal.,29 milliarder). PC divisjonen opplevde en salgsvekst på 25 prosent, mens service-divisjonen økte med 26 prosent. Omsetningen innen programvare, stormaskiner og integrerte kretser gikk ned i 3. kvartal.

Selv om IBM i USA leverte resultater som var litt over forventningen totalt sett for 3. kvartal, var det nok svakheter i tallene til at børsenkursen til IBMs aksjekurs bare gikk opp med $0,75 til $130,75 ved børsens stengetid i USA. Omsetningen endte på snaue 118 milliarder kroner ($18,1 milliarder) med et overskudd på 8,4 milliarder kroner ($1,29 milliarder). I fjor på samme tid omsatte selskapet for 109 milliader kroner ($16,8 milliarder) med et underskudd på 3,5 milliarder ($538 millioner). Tapet i 3. kvartal 95 inneholdte en engangsbelastning på 12 milliarder kroner ($1,84 milliarder) for kjøpet av Lotus. Uten kjøpet av Lotus ville overskuddet blitt 8,45 milliarder kroner ($1,3 milliard) og således var resultatet i 3. kvartal 96 en liten nedgang fra 95.

IBM viste styrke innen PC-salget som økte med 25 prosent i 3. kvartal. Service-divisjonen hadde også god fremgang med en økning på 26 prosent. Svakhetene viste seg i salget av stormaskiner som gikk ned med nesten ti prosent, selv om antall solgte enheter økte. Videre overrasket programvare-divisjonen med én prosent reduksjon i salget selv om Lotus Notes gikk bra med 1,2 millioner solgte kopier i 3. kvartal. Divisjonen som selger integrerte kretser opplevde videre nedgang i salget som følge av prisfallet på minne i 96.

IBMs bruttomargin gikk ned til 40,2 prosent fra 41,3 prosent på samme tid i fjor. Allikevel var dette en oppgang fra 39,5 prosent i forrige kvartal. IBMs utgifter økte med ni prosent i 3. kvartal blant annet på grunn av 488 millioner kroner ($75 millioner) som ble brukt i forbindelse med Atlanta OL, hvor IBM hadde store problemer med resultatservicen.

G. Richard Thoman, økonomidirektør hos IBM, uttrykte forsiktig optimisme om IBMs utvikling, men understreket at det var usikkerheter om utsiktene for 4. kvartal. IBM venter blant annet større utgifter på grunn av valutasvingninger i 4. kvartal. Videre skal IBM bruke 2,6 milliarder kroner ($400 millioner) på å kutte ned arbeidsstokken i Europa. Thoman venter fortsatt god vekst innen IBMs sterke områder, men vet ikke om veksten vil være like sterk i fremtiden.

Til toppen