Bruker bibliotek til å heve IT-kompetansen

Regjeringen finansierer et prosjekt for å trekke flere inn i IT-samfunnet.

Bruker bibliotek til å heve IT-kompetansen

Regjeringen finansierer et prosjekt for å trekke flere inn i IT-samfunnet.

Et nytt prosjekt i regi av ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) har som mål å trekke flere grupper inn i iinformasjonssamfunnet.

Prosjektet skal samle erfaringer og utvikle en nasjonal modell for bibliotekene som arena for digital kompetanseheving. Modellen vil bygge på erfaringer fra folkebibliotekene gjennom flere år. Prosjektet vil bli gjennomført i nært samarbeid med andre aktører på feltet, som Vox, Seniornett, Senter for seniorpolitikk, og fylkesbibliotekene i Buskerud og Oppland.

Innvandrergrupper, seniorer utenfor arbeidslivet og arbeidstakere i yrker der det hittil ikke har vært krav om digital kompetanse vil nyte godt av et styrket bibliotekstilbud, ifølge ABM-utvikling.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) støtter prosjektet med en bevilgning på 450 000 kroner, går det fram av en pressemelding.

– Banktjenester, byggesøknader, offentlige debatter, kultur og underholdning, alt flytter på nett, men ikke alle blir med på flyttelasset. Mange ekskluderes fra informasjonssamfunnet fordi de mangler grunnleggende kunnskap om IKT. Derfor ønsker vi å styrke bibliotekene som digital læringsarena, sier statssekretær Wenche Lyngholm i departementet.

Prosjektet skal avsluttes i juni 2009.

    Les også:

Til toppen