Bruker GPS til å beregne bilforsikring

Forsikringsselskap kan beregne bilforsikringspremien med en GPS-boks som samler kjøredata og rapporterer via mobil.

Forsikringsselskap kan beregne bilforsikringspremien med en GPS-boks som samler kjøredata og rapporterer via mobil.

Nå er det GPS som blir «storebror» og skal bedømme om man er en stabil sjåfør. Bilen utstyres med en svart boks, og forsikringsselskapet vet hvor du kjører og når. Boksen samler inn kjøredata med GPS og rapporterer via mobiltelefonnettet.

Ifølge den svenske avisen Ny Teknik ligger et britisk og et svensk forsikringsselskap i startgropen for å teste denne løsningen.

Et amerikansk forsikringsselskap, Progressive, har gjort lignende forsøk i delstaten Minnesota og selger i tillegg et annet system, Tripsense, der førerens håndtering av gass og bremsepedalbruk registreres.

Hver måned får kundene en faktura som i detalj viser hvordan premien beregnes. Kundene kan i ettertid påvirke sitt kjøremønster og dermed redusere premien.

Det britiske forsikringsselskapet Norwich Union har satt i gang med en ny forsikringsmodell, der kundens premie styres av kjørestilen. Forsøket «Pay-As-You-Drive» ble innledet i august og omfatter 5.000 kunder.

Poenget er å etterkomme en rettferdig forsikring, der forsiktige førere ikke skal komme i samme kategori som førere som tar store risker.

Men ikke alle er like begeistret. Med GPS legger vi igjen flere elektroniske fotspor og sensitive data som kan havne i feil hender.

Administrerende direktør Mats Johansson i Aktsam som tilhører Trygg-Hansa, mener løsningen er vanskelig å innføre i Sverige rent administrativt.

– Personlig liker jeg ikke denne type overvåking. Det kan være greit med videoovervåking av mennesker i butikker, men ikke å følge individer med GPS, sier han.

Volvia derimot, som er et forretningsområde i If, har planer om å innføre forsøket allerede i 2005.

I USA har flere grønne lobbyorganisasjoner signalisert at de ser positivt på et «Betal som du kjører»-system.

    Les også:

Til toppen