Bruker opphavsrett mot Youtube-ungdom

Tusener av amatørvideoer er fjernet fra Youtube på plateselskapet Warners forlangende.

Bruker opphavsrett mot Youtube-ungdom

Tusener av amatørvideoer er fjernet fra Youtube på plateselskapet Warners forlangende.

Den Google-eide videotjenesten Youtube formidler både amatøropptak og profesjonelle innslag. For å sikre seg mot opphavsrettsproblemer, har Youtube inngått en rekke avtaler med plate- og filmselskaper, som sikrer disse kompensasjon når innslagene formidler vernet materiale.

Avtalen mellom Youtube og plateselskapet Warner Music Group utløp før jul. Grunnet uoverensstemmelser er avtalen ikke fornyet. Siden har også Youtubes avtale med den britiske opphavsrettsorganisasjonen PRS for Music utløpt.

Forhandlinger pågår, men uten avtale ønsker rettighetshaverne at vernet materiale ikke vises. (Se artikkelen Disse artistene skal vekk fra Youtube.)

Youtube er et kommersielt foretak. Annonseomsetningen går ikke fram av Googles offentlige regnskaper, men anslås til et sted mellom 200 og 500 millioner dollar. Mye av trafikken på Youtube skyldes profesjonelle innslag: Historiens mest populære Youtube-video er en med Avril Lavigne som har fått 117 millioner treff hittil. Dette forklarer plate- og filmbransjens interesse.

Avisen New York Times forteller – As Rights Clash on YouTube, Some Music Vanishes – at også amatører rammes av rettighetshavernes krav. Flere tusen amatørvideoer er blitt fjernet. Opphavene har fått en e-postmelding fra Youtube der det vises til en klage fra Warner Music Group.

Et grelt eksempel er femtenåringen Juliet Weybret, som fikk fjernet et opptak der hun framførte den kjente slageren «Winter Wonderland». Tekst og melodi er begge fra 1934 (!), men Warner har den fortsatt under copyright.

Et annet eksempel er en tegnspråklærer som la ut en video med innføring i tegnspråk. Videoen ble fjernet fordi den bruker Foreigner-låten «Waiting for a Girl Like You» – fra 1981 – som bakgrunnsmusikk.

Det hører med til historien at det i skrivende stund fortsatt finnes 176 videoer der Foreigner framfører denne videoen. Tegnspråkamatøren rammes altså, mens piratene fortsetter å herje.

En talsperson for Warner Music forklarer at prosessen med å fjerne opphavsrettsvernet materiale fra Youtube har to trinn: Warner går gjennom Youtube, merker seg hva de mener er misbruk, og informerer Youtube. Så bruker Youtube et «content ID»- verktøy for å fjerne alle ulisensierte spor.

Ifølge Warner er det altså Youtube som ikke skiller mellom amatører og profesjonelle bidrag. Det rimer ikke helt med tilfellet «Waiting for a Girl Like You».

I Storbritannia, som følge av uoverensstemmelsen med PRS for Music, blokkerer nå Youtube alle musikkvideoer.

Advokaten til Electronic Frontier Foundation, Fred von Lohmann, sier til New York Times at det ikke nødvendigvis er slik at loven tillater Youtube å fjerne materiale fra amatører. Det finnes et begrep, «fair use», som ifølge lovens bokstav og presedens kan legges til grunn for å hevde at amatørvideoer må tillates, selv om det framføres opphavsrettsvernet materiale. Argumentasjonen bygger dels på at det er i offentlighetens interesse at amatører får eksponert seg, dels på at de selv jo ikke tjener et rødt øre på videoene: Det er Google som stikker av med alle reklameinntektene.

Ifølge von Lohmann oppfattes plate- og filmbransjen som bøller i alt som har med opphavsrett å gjøre. Amatørene som rammes, frykter gigantiske søksmål dersom de våger å protester. En medieanalytiker peker på at den allmenne harmen mot plateselskapene gjør at folk er sinte mot dem, ikke mot Youtube.

    Les også:

Til toppen