Bruker seks år på friske opp UiOs nettportal

Universitet i Oslo lovet å rydde opp i nettportalen i 2005. Kanskje de blir ferdige i 2011.

Bruker seks år på friske opp UiOs nettportal

Universitet i Oslo lovet å rydde opp i nettportalen i 2005. Kanskje de blir ferdige i 2011.

Studentavisa Universitas skriver at Universitetet i Oslo (UiO) har fått 25 millioner kroner for å legge om sin nettportal.

Den siste store omleggingen ble gjort i 2000. Siden har kritikken haglet. Universitas siterer en analyse som UiO kjøpte fra konselentselskapet Bekk i 2006: «Det er betydelig avstand mellom dagens ambisjon 'Norges fremste utdannings- og forskningsportal' og gjennomføringsevnen for de som arbeider med nettstedet. Gitt dagens situasjon er det vår samlede vurdering at virksomheten uio.no ikke har mulighet til å lykkes med å realisere ambisjonen.»

Førsteamanuensis ved Institutt for medier og design, Anders Fagerjord, sier til studentavisa at det er «forferdelig vanskelig» å finne fram på nettportalen, at systemet brukes for å lage det er uegnet, at struktur og lenker aldri har blitt slik det var ment, og at det mangler både rutiner på å lage enkeltsider og en helhetlig plan.

Kommunikasjonssjef Siv Nordrum har redaktøransvaret for nettsidene til UiO. Hun sier at kritikken er berettiget, og at det er derfor det nå settes av et så stort beløp for å friske opp portalen.

De 25 millioner kronene må brukes innen utgangen av 2011. Nordrum kan ikke love at prosjektet blir ferdig da. Prosjektet «ny UiO-web». Prosjektleder Elizabeth Melsom sier det nå skal defineres konkrete mål, og så en tidsplan.

Til toppen