BEDRIFTSTEKNOLOGI

Brukere sammen for standarder i nettskyen

En allianse av tunge aktører har kunngjort krav som leverandører ventes å følge opp.

1. juli 2011 - 11:00

Alle store IT-leverandører er i dag opptatt av å utvikle løsninger for nettskyen, og står mer eller mindre samlet om en visjon er bedrifter kan kombinere eksisterende IT-miljøer med private nettskytjenester, og trekke inne ressurser fra offentlige nettskytjenester etter behov.

Mange fordeler gjør nettskyen forlokkende: fleksibilitet, kostnadsreduksjon, rask utvikling av nye tjenester, enklere omorganisering av IT-ressurser og så videre. Samtidig nøler man, fordi IT er kritisk, og slikt overgir man ikke uten videre til andre. Sikkerhet og kontroll over egne data er blant områdene som må løses før nettskypotensialet kan realiseres.

Dette er delvis et spørsmål om standarder. Bransjen kan ikke levere standarder uten i samspill med brukerne. Dette er bakgrunnen for dannelsen av brukersammenslutningen Open Data Center Alliance (ODCA) i oktober i fjor: Alliansen skal definere de spesifikasjonene som brukerne må få innfridd for at de skal kunne ta i bruk nettskyteknologi.

Intel spilte en avgjørende rolle ved dannelsen av ODCA. I dag teller alliansen 250 globale brukere, med et samlet årsbudsjett for IT-investeringer på over 100 milliarder dollar, samt fire løsningsleverandører. Ledelsen – «steering members» – omfatter BMW, Capgemini, China Life Insurance Company, China Unicom Group, Deutsche Bank, Disney Technology Solutions and Services, JPMorgan Chase, Lockheed Martin, Marriott International, Inc., National Australia Bank, Terremark og UBS. De fire løsningsleverandørene er Dell, EMC, Parallels og Red Hat.

OCDA kunngjorde tidlig i juni åtte grunnleggende brukermodeller, kalt «Open Data Center Usage Models», der de skisserer hva som må skje av konkrete fornyelser innen felter som sikkerhet, driftsautomatisering, felles styring og innsikt i tjenester, for at nettskyteknologi skal kunne tas i bruk på bred basis.

– Vi anbefaler våre medlemmer straks å gjøre bruk av disse dokumentene, både for egen planleggings skyld og som grunnlag for anbud innen nettskyløsninger, skriver Adrian Kunzle, global IT-arkitekt i JPMorgan Chase i en kommentar.

Kunzle tror publisering og bruk av felles krav til løsninger vil utløse en prosess der leverandørene skjønner hva de må gjøre for å sikre åpenhet og samspill mellom nettskyer. Han tror de åtte brukermodellene vil kunne bidra til å akselerere bruken av nettskyteknologi. For bransjen dreier det seg om en mulighet til å framskynde kundeinvesteringer på mer enn 50 milliarder dollar. For brukerne dreier det seg om driftsbesparelser på 25 milliarder dollar i året innen fem år.

– Dette er ikke tomt prat, understreker Kunzle. – Våre medlemmer har forpliktet seg til å legge brukermodeller til grunn for IT-planlegging og innkjøp. Bransjen har nå et klart bilde av hva som trengs for å selge nettskyteknologi til over 250 storbedrifter.

Kunzle tror at bransjeledere vil integrere ODCA-spesifikasjonene i sine utviklingsplaner innen jul, og at de første løsningene kan komme på plass innen utgangen av 2012.

I en samtale med digi.no forteller Janne Östling i Intel Nordic om Intels rolle i etableringen av ODCA.

– Vi ble kontaktet i slutten av 2009 av dem som i dag sitter i alliansens «steering committee». De ønsket hjelp til å samle brukere for å drive fram standardisering innen nettskyteknologi. Vi fungerte som teknologirådgiver for komiteen fram til ODCA ble formelt etablert i oktober 2010.

Ifølge Östling ble Intels rolle avsluttet da.

– Vi har vist at vi har lykkes som pådriver i standardiseringsprosesser og i å trekke flere typer brukere med i slike prosesser. I dag har vi ingen engasjement i alliansen. Vi har kontakt med medlemmene, men tar ikke aktivt del i selve alliansen. ODCA er en kundedrevet allianse.

Intel ser på ODCAs brukermodeller som grunnleggende for deres egen innsats overfor nettskyteknologi.

– Vi ser på fire nøkkelområder: sikkerhet, driftsautomatisering, klienttilpasning og samspill mellom ulike nettskyløsninger.

Klienttilpasning – «client awareness» – innebærer at nettskytjenester skal kunne sanse hva slags fysisk klient som brukes, og tilpasse tjenesteleveransen ut fra det. Noe av dette har med sikkerhet å gjøre, for eksempel at man ikke skal kunne bruke et nettbrett til å nå bestemte tjenester med mindre visse betingelser er oppfylt. Tilpasningen skal også skje i forhold til ressurser. Brukes en tung klient, for eksempel en pc, kan beregninger knyttet til tjenesten med fordel overlates til pc-en. Brukes en mobiltelefon, bør det tæres på sentral prosessorkraft.

Budskapet fra ODCA – det vil si fra brukersiden – er at ingen bedrift vil satse 100 prosent på offentlige nettskytjenester, eller gå til det andre ekstreme og utelukkende anvende teknologien til private nettskyer.

– Det avgjørende er følgelig å få til ordninger som gjør det mulig, og så enkelt som mulig, å ordne samspill mellom tjenester fra ulike nettskyer, og å omfordele tjenester mellom ulike nettskyer. Brukere har problemer med manglende sikkerhet. De ser også utfordringer knyttet til eierskap og tilgang til egne data og løsninger dersom de finner det hensiktsmessig å bytte nettskyleverandør. Det må utvikles systemer som sikrer innsyn i at en forsmådd leverandør ikke lager krøll, for eksempel ved å beholde kopier av forhenværende kunders interne data.

Intel har tatt på seg en rolle med å samle andre IT-aktører rundt kravene fra ODCA, i et initiativ kalt Cloud Builders.

– Her driver vi prosjekter med andre selskaper, som Dell, Cisco, HP, Fujitsu, Huawei, IBM, Microsoft, Netapp, Oracle, Red Hat, Novell, VMware og andre. Prosjektene fører til konkrete tekniske oppskrifter på hvordan aktuelle problemer kan løses.

Oversikten over medlemmene i ODCA avdekker at det kun er én nordisk aktør, Nordea.

– Alliansen er opplagt dårlig representert i Norden. Flere burde vært med. Mange nordiske bedrifter har kommet langt med å bygge infrastruktur, og det er stor interesse for nettskyteknologi på både leverandør- og brukersiden, avslutter Östling.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.