FORBRUKERTEKNOLOGI

Brukerne foretrekker Open XML framfor ODF

Microsoft-formatet Open XML har ifølge IDC langt mer støtte blant brukerne enn ODF.

29. aug. 2007 - 14:21

Analyseselskapet IDC har på oppdrag av Microsoft gjennomført en undersøkelse om organisasjoner og bedrifters bruk av standardformater: White Paper: Adoption of Document Standards.

Undersøkelsen bygger på tilbakemeldinger fra 200 selskaper og organisasjoner, hver med over 250 ansatte, hvorav 100 i USA og 100 i Europa.

I hvert geografiske område er det 50 organisasjoner i offentlig sektor, og 50 i privat sektor. Respondentene tilhører to hovedgrupper: De avgjør eller har medbestemmelsesrett i sine organisasjoners valg av standarder for dokumenter, eller de arbeider innen teknisk support for slike standarder.

Undersøkelsen gjelder standardformater for dokumenter skapt av PC-baserte verktøy, primært tolket som Office Open XML (Open XML eller OOXML), Open Document Format (ODF) og Portable Document Format (PDF). IDC anslår at det i 2007 vil produseres over 1,2 terabytes med PC-dokumenter verden over, og at mengden vil øke til om lag det dobbelte innen 2010.

Open XML er utviklet av Microsoft som format for kontorsuiten Office 2007 og opphøyet til internasjonal standard av Ecma International. ODF er hovedsakelig kjent gjennom gratispakken OpenOffice.org, Suns kontorpakke StarOffice og IBMs kontorløsninger. Det ble opphøyet til åpen standard gjennom Oasis, og er godkjent av ISO. Open XML undergår ISO-godkjenning i disse dager, i en prosess som har delt IT-verden i to leire, konsentrert rundt Microsoft på den ene siden, og Oracle og IBM på den andre.

Open XML er et nytt format, mens ODF har vært tilgjengelig for bruk i noen år allerede. PDF er fortsatt et Adobe-format, men spesifikasjonene er åpent tilgjengelige, og PDF er blitt svært populært som standardformat for å utveksle ferdig redigerte dokumenter med tekst og bilder.

Undersøkelsen viser at over 70 prosent av organisasjonene i både USA og Europa er aktive brukere av PDF.

Langt færre har tatt i bruk standard XML-baserte dokumentformater. IDC viser resultatene fra undersøkelsen i denne grafen:

Ut fra denne grafen kan man trekke flere konklusjoner:

  • XML-dokumentstandarder brukes langt mer i Europa enn i USA
  • Open XML har langt flere brukere enn ODF
  • Open XML har slått spesielt gjennom i europeisk privat sektor, med nærmere 30 prosent av brukerne
  • ODFs største utbredelse er i europeisk offentlig sektor, der det har 10 prosent av brukerne. Det brukes like mye – eller like lite – i europeisk privat sektor som i USAs offentlig sektor, og er overhode ikke i bruk i amerikansk privat sektor

Av svar på spørsmål utformet med tanke på å kunne danne et bilde av hvordan XML-baserte dokumentstandarder vil være i framtiden, går det fram at over 15 prosent av samtlige i undersøkelsen vil bruke Open XML fullt ut eller i et pilotprosjekt innen utgangen av august neste år. Det tilsvarende tallet for ODF er rundt 2 prosent.

Open XML kan følgelig antas å øke raskere enn ODF.

På et punkt i undersøkelsen ble respondentene bedt om å oppgi de to viktigste gevinstene ved å ta i bruk standardformater for dokumenter. De hadde følgende fem alternativer å velge mellom:

  • Enkel utveksling av dokumenter internt
  • Enkel utveksling av dokumenter eksternt
  • Interoperabilitet mellom kontorpakke og andre applikasjoner
  • Frihet til å velge kontorpakke
  • Enklere å forvalte dokumentarkiv

Svarene vises i denne grafen:

Den suverene hovedgevinsten for alle kategorier respondenter er enkel utveksling av dokumenter internt.

Enkel utveksling av dokumenter eksternt er nest viktigst for alle, unntatt europeisk privatsektor der frihet til å velge kontorpakke er neste viktigst (med 40 prosent av respondentene), og enkel utveksling av dokumenter eksternt kommer på tredje plass.

Innen amerikansk offentlig sektor er under 10 prosent opptatt av frihet i valg av kontorpakke. At denne gevinsten synes lite aktet også i de øvrige kategoriene, kan gjenspeile dels at konverteringsordninger vil gjøre det enklere å velge standard dokumentformat uavhengig av kontorpakke, dels at disse konverteringsløsningene vil gjøre det mindre problematisk å forholde seg til flere standardformater, for eksempel både Open XML og ODF.

I sin propaganda for å få kunder til å oppgradere til Office 2007, legger Microsoft vekt på interoperabilitet mellom kontorpakke og andre applikasjoner. Det store flertallet av brukere ser derimot ikke på dette som noen vesentlig gevinst.

Et spørsmål om viktige hensyn som må vurderes når et standardformat skal implementeres viser at det legges ikke spesielt stor vekt på hvorvidt standarden er «virkelig åpen» eller «formelt vedtatt av standardiseringsorganisasjon». Andre valgalternativer til dette spørsmålet tillegges jevnt over større eller minst like stor vekt, som enkel omformatering av eksisterende dokumenter, at kostnadene ved å implementere standardene er på et fornuftig nivå, at formatet støttes av et bredt utvalg verktøy.

Det eneste svaralternativet som kan oppfattes som en trussel mot Open XML gjelder plattformuavhengighet.

Alle kategoriene oppfatter dette hensynet som viktigere enn at standarden er formelt anerkjent av et standardiseringsorgan. Igjen kan tilgangen på konverteringsverktøy forklare hvorfor Open XML likevel er den foretrukne standarden: Det ser ikke ut til å bli vanskelig å anvende Open XML med applikasjoner opprinnelig tilvirket med tanke på ODF.

I et spørsmål der man skulle oppgi hva som teller når man skal investere i en kontorpakke, kommer «bruk av åpne standarder» på siste plass. De viktigste faktorene er «enkel integrasjon og interoperabilitet» og «funksjonalitet». Pris og skreddersøm teller også mer enn bruk av åpne standarder.

    Les også:

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.