Brukervennlighetsprisen til Guru Software

Økonomi- og informasjonssystemet Guru Enterprise fra Guru Software fikk Rosing-prisen for brukervennlighet.

Økonomi- og informasjonssystemet Guru Enterprise fra Guru Software fikk Rosing-prisen for brukervennlighet.

I juryens begrunnelse for å gi prisen til den norske programvaren for små og mellomstore bedrifter, heter det at Guru Enterprise er gjennomsyret av brukernærhet. Dette gir seg blant annet utslag i at Guru Software tenker brukervennlighet allerede før de starter arbeidet med å lage ny programvare, heter det.

- Guru Enterprise er et brukervennlig produkt innenfor et komplekst område, og utfører viktige funksjoner som bedriftene ikke nødvendigvis ønsker å arbeide med, men som de må utføre, het det fra juryen.

Til toppen