Spinn

Brukes av 25.000. Nå utnyttes datafangsten til å utvikle forsikringsappen i en ny retning

Spinn-teamet vil gjøre sjåførene mer oppmerksomme.

Spinn-appen til forsikringsselskapet Fremtind skal få helt ny funksjonalitet.
Spinn-appen til forsikringsselskapet Fremtind skal få helt ny funksjonalitet. (Foto: Harald Brombach)

Spinn-teamet vil gjøre sjåførene mer oppmerksomme.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

OSLO SENTRUM (digi.no): I 2017 lanserte Sparebank 1 Forsikring det selskapet kaller for smart bilforsikring, hvor bileiere installerer en liten enhet i den såkalte ODB II-porten til bilen. Enheten samler inn data om kjøremønsteret til bilføreren, og da med fokus på aggressivitet. Dette overføres deretter av en mobilapp som heter Spinn. Førere som kjører forsiktig, godt forberedt på situasjoner og med god flyt, vil kunne bli belønnet med lavere forsikringspremie. 

Siden den gang har løsningen samlet inn kjøredata for en distanse på mer enn 150 millioner kilometer. Til sammenligning er en astronomisk enhet – gjennomsnittsavstanden mellom jorda og sola i løpet av et år – på 149.600.000 kilometer.

Nytt selskap

Ved nyttår ble Sparebank 1 Forsikring fusjonert med DNB Forsikring i selskapet Fremtind. Spinn-prosjektet lever videre under dette og ledes av Stine Bakke-Haugseth. 

Digi.no har møtt Bakke-Haugseth for å høre hvilke planer selskapet har for Spinn framover. Med så mye innsamlede data om kjøremønsteret til kundene, kan prosjektet gjøre avanserte analyser og finne mer ut om kundene og deres behov.

Distraksjon

Selv om framtidsplanene fortsatt er i støpeskjeen, er Bakke-Haugseth tydelig på at bevisstgjøring av kundene, og da spesielt når det gjelder distraksjon, er noe det vil bli fokusert på framover. 

– Mange ringer eller taster på mobilen mens de kjører. Du ser det godt når du ligger bak noen, sier Bakke-Haugseth. 

Det tar 20 til 30 sekunder fra du legger fra deg mobilen til du gjenvinner full kontroll

Stine Bakke-Haugseth

– Folk tenker ikke selv hvor mye de bruker mobilen. Samtidig er risikoen for uhell 20 ganger så høy, og det tar 20 til 30 sekunder fra du legger fra deg mobilen til du gjenvinner full kontroll, forteller hun. 

Paradoks

Planen er å gjøre bilisten mer oppmerksom på dette ved hjelp av Spinn-appen. Akkurat det kan høres ut som et paradoks, noe Bakke-Haugseth innrømmer.

– Det er en vanskelig avveining å kommunisere med kunden via mobilen, samtidig som at vi oppfordrer kunden til å legge mobilen unna, sier hun. Samtidig poengterer hun at mobilen i seg selv er den beste sensoren for slik registrering, blant annet på grunn av innebygd gyroskop og akselerometer. 

Det er heller ikke slik at appen må kommunisere gjennom mobilskjermen. Den kan like gjerne bruke tale.

Mobilbruk er ikke det eneste som kan redusere konsentrasjonen til bilføreren. 

– Kanskje appen kan detektere at kjøreadferden blir dårligere, for eksempel under en langtur, og foreslå at bilisten tar en pause hvor vi spanderer en kopp kaffe, sier Bakke-Haugseth.

Spinn-leder Stine Bakke-Haugseth hos Fremtind i lokalene til Spinn-teamet.
Stine Bakke-Haugseth foran noen av utviklerne i teamet hun leder. Foto: Harald Brombach

Vil endre bildet

Fortsatt er tanken å bruke gulrot framfor pisk. 

– Enn så lenge vil det være lite knyttet til prisen. Vi har egentlig veldig lite data om betydning av distraksjon for det norske trafikkbildet. Men på sikt kan det påvirke prisen, fortsetter hun.

I 2017 ble 106 personer drept i veitrafikkulykker i Norge. 

– Ingen hadde akseptert 106 dødsfall årlig i flytrafikken i Norge. Datafangsten gjør det mulig for oss å endre det bildet. Det handler om bevisstgjøring. Det er ofte små marginer, og jeg tror ikke folk i Norge har noe veldig aktivt forhold til hva det vil si å være i en trafikkulykke. Det et ikke noe vi tenker så mye over, sier Bakke-Haugseth.

Også økonomi

Tidligere ble denne typen bilforsikring ofte kalt for smart bilforsikring, men Bakke-Haugseth sier begrepet bruksbasert bilforsikring er mer beskrivende.

– Det handler om hvordan du bruker bilen og hvordan du er som sjåfør. Folk har dessuten veldig forskjellig kjøreadferd når det gjelder hvor eller når de kjører. Noen kjører bare i by, noen bare i helgene, sier hun. 

Dersom du kjører veldig lite, burde du da egentlig ha bil?

Stine Bakke-Haugseth

Noe av det appen på sikt også kan komme til å gjøre, er å gi kundene råd om økonomiske forhold knyttet til bilbruken.

– Dersom du kjører veldig lite, burde du da egentlig ha bil? Prisen per minutt du kjører kan være ganske høy når man inkluderer kostnader som lån, bomring, drivstoff og så videre, forteller Bakke-Haugseth. En relativt enkel versjon av dette finnes allerede i dagbokdelen av Spinn-appen. 

Som eCall, også for eldre biler

En annen mulighet som vurderes, er om appen skal kunne registrere at airbagen i bilen har blitt utløst. 

– Da kan vi aktivt sjekke om det har skjedd noe, sier Bakke-Haugseth.

Siden april 2018 har støtte for eCall-systemet vært obligatorisk i alle nye biler som selges i EU/EØS-området. Dette sørger for at bilen automatisk ringer nødnummeret 112 ved alvorlige ulykker. 

– I bilparken vår er det ikke alle som har nye biler, og det er kanskje egentlig ikke de nyeste bilene som egentlig trenger en slik løsning, for de er jo veldig mye tryggere enn en ti år gammel bil. Så dette gir en mulighet til å gi en teknologisk oppgradering til eldre biler, og det er jo der massene er, sier Bakke-Haugseth.

Kundenes data hos bilprodusentene

Mange nyere biler samler også inn betydelige mengder data som stadig overføres til bilprodusentene. En faktor ved personvernforordningen GDPR som kanskje ikke har blitt så mye omtalt ennå, er dataportabilitet – altså at kundene eier dataene om seg selv og skal kunne ta dem med seg til andre leverandører.

– I prinsippet kunne en kunde ha sagt at «dette er dokumentasjon på hvordan jeg kjører», og kanskje fått et bedre forsikringstilbud basert på dette, sier Bakke-Haugseth.

Det jo strengt tatt kundenes data.

Stine Bakke-Haugseth

– Det behøver ikke være oss som henter inn slike data. Da må vi kunne rigge for dette, men vi har ikke fått noe kjempenapp på dette hos bilprodusentene. Jeg tror likevel at dette etter hvert kommer til å bli mer og mer aktuelt, for det jo strengt tatt kundenes data, som kundene må kunne hente ut som de vil, sier hun. 

Posisjonsdata

Spinn-teamet tester også ulike sensorteknologier i tillegg til ODB-pluggen. 

– For eksempel kan man bruke GPS til å få mer relevante råd og score, sier Bakke-Haugseth. 

– Med løsninger jeg selv tester ut, ser jeg at det er strekninger jeg alltid har litt dårligere score på. Det er alltid noen rundkjøringer hvor jeg kanskje er litt mer brå i enn andre når jeg har litt dårlig tid, innrømmer hun. 

Flere sjåfører

Mange biler brukes av flere personer. Appen skal ta hensyn til dette. Blant annet vil eventuelle data om GPS-bruk være knyttet til den enkelte mobilen og ikke nødvendigvis deles med andre brukere. Men også disse dataene vil kunne bli synkronisert med forsikringsselskapet. 

– Da ville vi ha presentert informasjon på et aggregert nivå. Det er forsikringstaker som eier avtalen med oss. Vår kunde kan administrere at personer som låner kundens bil skal få tilgang til appen. Jeg mener det vil kunne være interessant for den som eier bilen å se hvordan de som låner bilen, faktisk kjører, sier Bakke-Haugseth.

Vi har jo hørt en del rapporter om biler blir grisekjørt

Stine Bakke-Haugseth

– For eksempel hvis man leier ut bilen på Nabobil: Vi har jo hørt en del rapporter om at biler blir grisekjørt. Det kunne vært greit å demme opp litt for dette. Det er nesten litt overraskende at leiebilmarkedet ikke har løsninger for dette. Det er så mange utrolig kule løsninger man kan benytte seg av. Bare slik som dashbordkamera, som kan filme situasjoner og lagre dem dersom det skjer noe. Det kan man jo faktisk ha veldig god nytte av, fortsetter hun.

Skal ikke hente inn mest mulig data

Bakke-Haugseth mener at selv om det er mye hype i IoT-bølgen vi er inne i, så er det også et betydelig potensial der.

– Vi må bare finne ut hva som er de virkelige problemene vi skal løse for kunden. Vi skal ikke lage løsninger bare for å hente inn mest mulig data, forteller hun. 

Hva som faktisk kommer, og når, er foreløpig uklart. Fremtind har etter alt å dømme et tidsperspektiv på i alle fall to-tre år for en del av dette. 

– Vi sitter og forsker på dette mulighetsrommet, sier Bakke-Haugseth. 

Det er flere konkrete initiativ under utvikling nå, og Fremtind skal rekruttere
en del betabrukere til videreutviklingen av dagens app.

– En første versjon er oppe og står, men den er foreløpig veldig enkel. Vi kommer til å legge på funksjonalitet etter hvert som vi får tilbakemeldinger fra kundene våre. Vi kommer til å være i beta en stund. Én av de store lærdommene vi har fra dagens app, er at vi ikke skal skynde oss til markedet, sier Bakke-Haugseth.

Må være enkelt

Dette handler blant annet om å gjøre det enkelt nok.

For en god del av for eksempel digi.nos lesere, ville det vært ganske enkelt å få en sånn ODB-plugg, gå ut i bilen og sette den inn.

Stine Bakke-Haugseth

– For en god del av for eksempel digi.nos lesere, ville det vært ganske enkelt å få en sånn ODB-plugg, gå ut i bilen og sette den inn. Men det er ikke nødvendigvis slik at snittet i Norge syns det er så enkelt. Alle mulige problemstillinger har ført til at vi har fått ganske mange henvendelser til support. Tre av de som sitter i teamet vårt, er egentlig kunderådgivere, og det trenger vi virkelig. Så vi har lært at vi skal lage produktet litt enklere neste gang, forteller hun.

Hypotesedrevet utvikling

Utviklerne er svært sentrale for hele Spinn-konseptet. Ifølge Bakke-Haugseth dreier det seg om et temmelig autonomt produktteam som jobber «mer agilt enn scrum». 

– Vi jobber hypotesedrevet ut fra datafangsten, og eksperimenter med mye forskjellige teknologi. Vi har fokus på at utviklerne er problemløsere som ikke driver med samlebåndkoding, men bruker den hjernekapasiteten de har. Utviklere er noe av det viktigste man kan investere i, også i forsikringsselskaper, sier hun.

Bakke-Haugseth har veldig tro på at et produktteam som det Spinn har i dag, er riktig måte å løse den typen utfordringer som forsikringsselskapet og kundene deres har.

– Det kreves en viss kreativitet for å lage dette på en fiffig og smart måte. Vi har noen som er veldig sterke og visjonære på dette, sier hun. 

Fokuserer på backend

– Vi har dessuten blitt mye mer «backend-drevet» enn vi har vært tidligere. Det har vært veldig mye trykk på design og å bygge de vakreste appene. Vi bruker Material Design, gjør ting veldig enkelt og fokuserer i stedet på å få de gode løsningene i bakkant, forteller hun. 

Det betyr at vi skal forholde oss til alle dataene som hendelser,

Stine Bakke-Haugseth

Blant annet innebærer dette en omlegging av hele arkitekturen, fra enterprise service bus i dag, til noe som er mer hendelsesbasert. 

– Det betyr at vi skal forholde oss til alle dataene som hendelser, og å konsumere riktige data til riktig tid. I stedet for å agere på hendelser som skjedde for tre dager siden, kan vi veldig nær opptil sanntid kunne gi en tilbakemelding rett etter at du har kjørt bilen, eller aller helst før du i det hele tatt har begynt å kjøre, sier Bakke-Haugseth. 

Vil gi råd

– For eksempel vet vi at det nå for eksempel er underkjølt regn og glatt, og vi vet at denne sjåføren, basert på tidligere data, ikke egentlig er den som burde ta bilen sin ut under slike forhold, fordi vedkommende statistiske sett har dårligere kontroll på bilen når det er glatt. Da kan vi kommunisere at det er glatt, at sjåføren kanskje burde fått skiftet dekkene på bilen siden veigrepet ikke er helt som det burde være. Når vi begynner å få litt datamengder, er det mye enklere for oss å gjøre ganske spisse prediksjoner og å gi kunden gode råd. 

Bakke-Haugseth legger til at dette ikke nødvendigvis behøver å handle om prisen på forsikringen.

– Vi vil jo gjerne være der for kunden i mye større grad enn vi er i dag. Vi vil jo ikke bare være der når du skal kjøpe forsikring eller når du kommer med et skadeoppgjør. Vi vil gjerne hjelpe deg hele veien, sier hun. 

Sitter samlet

Alle utviklerne i Spinn-teamet sitter samlet. Bortsett fra én svenske, er alle norske. 

– Vi prøver å unngå ha så utrolig mye verktøy for å muliggjøre kommunikasjon mellom oss. Vi skal tross alt forsøke å finne ut av ting sammen, i et rom. Vi har ikke engang vurdert å sette ut dette. Dette er kompetanse vi har lyst til å investere i, sier Bakke-Haugseth.

Vi har ikke engang vurdert å sette ut dette.

Stine Bakke-Haugseth

Hun innrømmer dog at det ikke alltid er så lett å finne de rette utviklerne.

– Det flommer jo ikke akkurat over av gode utviklere, dessverre, sier hun.

Bilforsikring er for øvrig bare ett av områdene som er aktuelle for Spinn-teamet. 

– Smarte hjem og helse har jo et kjempepotensial. Det er ikke det samme – sensorene og problemene vi løser for kundene, vil være annerledes. Likevel er det jo mye av den samme stacken som kommer til å ligge i bunnen, avslutter Bakke-Haugseth.

Personvern

Forsikringsselskaper vet allerede svært mye om kundene sine. Det er ikke til å unngå at mange blir bekymret når forsikringsselskapet deres skal samle inn enda mer personopplysninger. Digi.no har spurt kommunikasjonssjef Simen B. Rudi hos Fremtind om han har forståelse for denne bekymringen. 

Foto av Simen B. Rudi, kommunikasjonssjef i Fremtind.
Simen B. Rudi, kommunikasjonssjef i Fremtind. Foto: Fremtind

– Vi er helt avhengig av våre kunder har tillit til at vi forvalter deres data (som kjøredata) og personopplysninger ordentlig. Vi ser på denne formen for datadeling som en del av kontrakten mellom oss og kunden, hvor vi tar vare på og behandler dataene til kunden på en skikkelig måte – og etter gjeldende lover og regler, samtidig som vi bruker disse til å gi kundene en mer tilpasset og riktig forsikring basert på deres behov og atferd. Det gir ikke bare verdi til den enkelte kunde og bilist, men også samfunnsnytte gjennom økt trafikksikkerhet, svarer Rudi i en epost.

– Det er helt riktig at forsikringsselskaper har mye personopplysninger om kunder. Vi er opptatt av at kundene våre skal få informasjon om hvilke opplysninger som samles inn og hvordan den behandles, og kan velge om vedkommende ønsker bruksbasert forsikring. Bruksbasert forsikring krever samtykke, fortsetter han. 

Tilgang til GPS-data

Bakke-Haugseth nevnte i intervjuet over at GPS-data kan bli lagret hos Fremtind. 

Vil det i så fall i så fall være mulig for noen ansatte hos Fremtind (inkludert utviklere) å ha adgang til å se for eksempel hvilken rute bilen til en kunde har kjørt? Hvis svaret er ja, hva vil i så fall kunne være aktuelle formål med slik tilgang?

Noen få ansatte hos Fremtind vil ha tilgang til denne type data.

Simen B. Rudi

– Vi holder kjøredata adskilt fra oppgjørsdata, og våre medarbeidere som jobber med oppgjør etter skade vil ikke ha innsyn og tilgang til kjøredata fra Spinn, og dette er viktig, svarer Rudi.

– Noen få ansatte hos Fremtind vil ha tilgang til denne type data når de skal utvikle og forvalte systemet, men her blir det streng kontroll med hvem. Når vi først samler inn posisjonsdata om kunder, så vil opplysningene bli brukt til å gjøre analyser for å justere forsikringspriser og -vilkår, og for å videreutvikle løsningen. Selve ruten bilen har kjørt er ikke så interessant for oss, det er kjøremønstre vi er ute etter. For å få kunne utlede slike kjøremønstre, bruker vi opplysninger om hvor bilen er kjørt.

Egen utlevering av data

Bakke-Haugseth uttalte også et ønske om at bilprodusentene begynner å dele kjøretøydataene med kundene, som igjen kan gi forsikringsselskaper som Fremtind tilgang til dette. Tilsvarende krav til innsynsmuligheter og dataportabilitet gjelder også for Fremtind.

Hvor kan en kunde få se og utlevert alle data dere har om vedkommende, for eksempel det som Spinn lagrer i dag?

Hvordan kunder kan be om innsyn i egne personopplysninger og dataportabilitet er beskrevet på Fremtinds, SpareBank 1s og DNBs personvernerklæringer. Vi mener at den beste måten å få tilgang til opplysninger om egen kjøring og atferd i trafikken er å bruke Spinn-appen. Å se eget kjøremønster, og bevisstgjøring for eksempel rundt distraksjon og hvilken risiko en utgjør i trafikken er nettopp et av formålene med Spinn.

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen