Bryllup til en halv millard dollar

3Com Inc. økte omsetningen med 28 prosent siste kvartal, men bunnlinjen ble likevel rød på grunn av kostnader forbundet med U.S. Robotics-fusjonen. Fusjonen kostet 3Com 426 millioner dollar.

3Com Inc økte omsetningen med 28 prosent på verdensbasis første fiskale kvartal 98', men klarte likevel å tape penger. Kostnader i forbindelse med U.S. Robotics-fusjonen beløp seg til totalt til 426 millioner dollar, og dermed endte et potensielt overskudd i et underskudd på 146,8 millioner dollar. CEO i Com, Eric Benhamou, mener likevel at fusjonen så langt har vært meget vellykket.

- Sammenslåingen av 3Com og U.S. Robotics har startet fantastisk bra. Vårt første kvartal som ett forent selskap har ledet til økte og bedre marginer, sier Benhamou i en pressemelding fra 3Com.

For 3Com i Norge har veksten det siste fiskale kvartal kvartal (juni-juli-august) vært formidabel. Omsetningen har økt med 106 prosent, og dette skyldes i følge selskapet først og frem en vekst-trend i markedet på der bedrifter etterspør stadig mer båndbredde i sine nettverk.

3Com Norge har også hatt store inntekter i forbindelse med kontrakter for Hovedflyplassen på Gardermoen, Siemens og for Forsvaret.

Til toppen