Bryllupsplaner for Visma og Micro 80

Styrene i Visma og Micro 80, vil foreslå for sine generalforsamlingene at selskapene fusjoneres. -Vi skal bli størst i Norge på kontorstøtte, sier administrerende direktør i Visma, Jarle Dragvik, til digi.no.

Styrene i Visma og Micro 80, vil foreslå for sine generalforsamlingene at selskapene fusjoneres. -Vi skal bli størst i Norge på kontorstøtte, sier administrerende direktør i Visma, Jarle Dragvik, til digi.no.

For en ukes tid siden begynte ledelsen i Visma å vurdere muligheten for å fusjonere med Micro 80. Fusjonen vil gi de to selskapene en installasjonsbase på 15.000 enheter, hvorav Micro 80 står for 7.000.

- Prosessen har gått veldig fort. De reelle forhandlingene har egentlig bare foregått i natt, sier Jarle Dragvik som fortsatt fungerer som administrerende direktør i Visma fram til Øystein Moan tar over 1. oktober. Dragvik understreker imidlertid at Moan også har vært sentral i arbeidet med Micro 80.

- Det er klart at Moan må være med på dette. Han tar jo tross alt over som administrerende direktør om få uker, sier Dragvik som har klokkertro på synergieffekter mellom Micro 80 og Vismas Multisoft-virksomhet.

- Jeg tror vi får se en stadig større markedskonsentrasjon på EDB og kontorstøttesystemer. Vi skal være tidlig ute for å få oss en solid posisjon, sier Dragvik.

Dersom generalforsamlingene godtar styrenes planer, ventes det at endelig fusjonsavtale blir signert innen 20. september. Fusjonsvederlaget er beregnet ut fra en maksimal verdi på Micro 80 på MNOK 110, eventuelt justert for endringer i Micro 80 egenkapital-disposisjoner før fusjonen. Også den forestående due-dilligence kan endre på dette bytteforholdet.

Praktisk sett vil Micro 80-aksjonærene motta fusjonsvederlaget i form av 13.473.684 nye aksjer i Visma, i tillegg til NOK 33,2 millioner, som fritt kan konverteres til Visma-aksjer med basis i gjennomsnittskurs fredag 12.09.97.

Fusjonen vil få regnskapsmessig virkning fra 01.01.97.

Til toppen