– Bryr seg for lite om Windows Phone

Nokia-sjef etterlyser mer innsats fra Microsoft.

– Bryr seg for lite om Windows Phone
Nokia ber Microsoft prioritere Windows Phone høyere enn det selskapet gjør i dag. Bilde: Per Ervland

Nokia er den ledende leverandøren av Windows Phone-baserte smartmobiler. Nokia Lumia-mobiler er selskapets viktigste produkter.

Hos Microsoft er det Windows for pc (og det siste året også nettbrett) som er det viktigste produktet, foran Office og en flere andre. Windows Phone kommer tilsynelatende et godt stykke nede på listen.

Denne prioriteringen merkes godt av Nokia. Dette forteller Bryan Biniak i et intervju med International Business Times. Biniak er Nokias visepresident med ansvar for globale partnere og applikasjonsutvikling.

Xbox

I artikkelen sammenligner Biniak situasjonen til Windows Phone med den til Xbox da spillkonsollen ble introdusert i 2001. Xbox var den gang en skikkelig «underdog». I dag er situasjonen en helt annen. Men en vesentlig forskjell mellom Xbox og Windows Phone er at med Xbox har det alltid vært Microsoft selv som har levert maskinvaren. Det gjør angivelig noe med prioriteringene.

Det går tydelig fram av intervjuet at Biniak mener at Microsofts må bruke mer ressurser på å hjelpe Windows Phone opp motbakken.

Bryan Biniak er blant annet ansvarlig for Nokias forhold til applikasjonsutviklere.
Bryan Biniak er blant annet ansvarlig for Nokias forhold til applikasjonsutviklere. Bilde: Conversations by Nokia

– Vi gir ut nye enheter jevnlig. Med hver nye enhet – dersom det mangler en app som noen bryr seg om, er det en tapt mulighet for salg, sier Biniak.

– Vi forsøker å endre den kulturelle tankegangen ved Microsoft til å si at «tid er det vesentlige». Det å vente til slutten av regnskapsåret ditt, når du trenger å komme i land med målene dine, hjelper ikke oss når vi har telefoner å selge i dag, forteller han.

Apps

Biniak innrømmer at det er opp til Nokia å gjøre det klart for Microsoft at selskapet må endre praksis på mobilområdet, siden en sterk plattform og applikasjonskatalog anses som nøkkelen til suksess.

– Folk avhenger av applikasjoner i sitt dagligliv, og dersom du ikke har noe som jeg bruker i mitt dagligliv, kommer jeg ikke til å bytte operativsystem fordi jeg ikke ønsker å gå på akkord med måten jeg lever, bare for å bytte telefon, mener Biniak.

– Det handler ikke bare om maskinvare, men om verktøyene som finnes på maskinvaren. Du kan ikke selge en telefon uten appene. Det kan du bare ikke.

Selv om det finnes betydelig færre applikasjoner til Windows Phone enn til Android og iOS (henholdsvis 165 000, 1 000 000+ og 900 000+ ifølge International Business Times), er gjerne kvalitet vel så viktig som kvantitet. Biniak mener at det ikke er noe store hull i Windows Phone-katalogen, men innrømmer at det er visse applikasjoner som er nødt til komme. Han forteller at Nokia og Microsoft er i kontakt med utviklere av alle «viktige applikasjoner», og lover at alle disse vil finne veien til Windows Phone.

Dette burde bety at applikasjoner som blant annet Instagram og Google Chrome er på vei til Windows Phone, men det er lite tyder på at dette vil skje med det første.

Løfter

Biniak hevder likevel at folk ved utgangen av 2013 vil ha vanskeligheter med å si at «Windows Phone mangler denne appen».

– Jeg tror ikke det er noen applikasjonsutvikler vi ikke har kommersielle avtaler med. Kanskje de [appene, red. anm.] vil bli publisert innen utgangen av året, men de vil bli publisert innen utgangen av mars, lover Biniak.

Han understreker at Nokia uansett ikke vil sitte rolig dersom Microsoft ikke får opp farten.

– Som selskap ønsker vi ikke å være avhengige av andre og å sitte og vente på at de skal få det til.