– Bryr seg lite om personvern

Forbrukere deler gjerne informasjon om seg selv mot små gjenytelser.

– Bryr seg lite om personvern
Små belønninger er ofte alt som skal til for at forbrukere deler mer personlig informasjon med sine tjenesteleverandører enn det som strengt tatt er nødvendig. For leverandørene kan informasjonen har stor verdi, ikke minst dersom kundene godtar at informasjonen selges videre. Bilde: PantherMedia/Edward Bartel

Svært mange forbrukere er villig til å dele personlig informasjon med andre, dersom de tilbys en belønning for dette.

Dette går fram av en undersøkelse gjort av Coleman Parkes Research på vegne av Amdocs blant 3900 forbrukere i 13 land. Amdocs leverer programvare og tjenester til blant annet medie- og underholdningsindustrien.

Ifølge undersøkelsen er 57 prosent av brukerne villige til å dele ytterligere personlig informasjon, slik som geografisk posisjon, navnet på de fem nærmeste Facebook-vennene og informasjon om familiemedlemmer, dersom de til gjengjeld tilbys en økonomisk belønning eller bedre tjeneste.

54 prosent av forbrukerne vil også godta at dataene videreformidles til en tredjepart, under visse betingelser.

– Mange forbrukere er villige, til og med ivrige, til å å dele informasjon, gitt at de mottar noe av verdi tilbake fra sin tjenesteleverandør, sier Ian Parkes i Coleman Parkes, i en pressemelding.

Han mener at muligheten til å dele slik informasjon med tredjeparter gjør at kundedata har potensial til å bli en ny type bransjevaluta.

Ifølge Telecom.com var forbrukerne i østlige land som Filippinene og Thailand aller minst skeptiske til å dele personlige data med sine tjenestetilbydere. Andelen lå rundt 80 prosent. Forbrukere i Vest-Europa, USA og Russland var derimot mer kritiske til dette.

Totalt sett ville 44 prosent av de spurte gå med på å dele mer personlig informasjon dersom de får en belønning i form av rene penger, mens nesten 40 prosent svarte det samme mot å bli lovet belønninger via en lojalitetsprogram, kuponger eller eksklusive tilbud. 36 prosent ville avsløre slik informasjon helt uten gjenytelser.

Forbrukernes tillit til sine respektive tjenesteleverandører er viktig, men hele 56 prosent av forbrukerne anser sine leverandører som pålitelige.

Undersøkelsen ble gjennomført i april i år, før avsløringene om PRISM-systemet til NSA.

Les mer om: