BSA: - Ikke 20.000 jobber men 3600

BSA beklager at deres rapport om IT-jobber og piratkopiering kunne misforstås. Ti prosentpoengs redusert piratkopiering gir bare 3600 nye arbeidsplasser.

digi.no brakte i forrige uke en artikkel som viste til Business Software Alliance og IDCs siste rapport om den økonomiske betydningen av piratkopiert programvare i næringslivet og det offentlige.

    Les også:

Vi kom i skade for å ta rapportens påstander bokstavelig, hvilket var feil. Økningen i IT-arbeidsplasser som følge av en ti prosentpoengs nedgang i piratkopiering er 3600, ikke 20.000.

Formuleringen i rapporten "create 3600 high-tech, high-wage jobs" gjelder alle slags IT-arbeidsplasser, ikke bare de høyt-lønnede med høye kompetansekrav.

Rapportens formulering om "IT job growth with 10 point reduction in piracy" dekker både den økningen som kan tilbakeføres til nedgang i piratkopiering, og den som man kan anta vilkomme uansett hvordan det går med piratraten.

digi.no beklager at vi ikke oppdaget den korrekte tolkningen. Vi har samtidig fått en beklagelse fra BSA om at deres formuleringer ikke var presise nok.

Til toppen