BSA krever europeisk piratpoliti

Hvert år taper programvareindustrien milliardinntekter som følge av piratkopiering. Nå krever antipiratgruppen BSA at EU oppretter en egen myndighet som koordinerer den internasjonale etterforskningen av piratkopieringssaker. BSA krever også strengere straffer for programpirater.

Hvert år taper programvareindustrien milliardinntekter som følge av piratkopiering. Nå krever antipiratgruppen BSA at EU oppretter en egen myndighet som koordinerer den internasjonale etterforskningen av piratkopieringssaker. BSA krever også strengere straffer for programpirater.

Ifølge tall Business Software Alliance (BSA) har fått utarbeidet av International Planning Research Corporation (IPRC) tapte programvareindustrien 2,7 milliarder dollar - over 20 milliarder kroner - bare i Europa i fjor som følge av piratkopiering. Europa står ifølge statistikken for 25 prosent av markedet for piratkopiert programvare, et marked som i fjor var på svimlende 11 milliarder dollar (86 milliarder kroner), skal en tro IPRC.

Nå tar BSA til orde for et overnasjonalt samarbeid, i regi av EU, for å komme problemet med piratkopiering til livs. BSA krever dessuten strengere straffer for piratvirksomhet enn i dag, da mange ofte slipper unna med bøter som faktisk er lavere enn salgsverdien på programvaren piratene ulovlig har distribuert.

Fengselsstraffer og store bøter vil virke mer avskrekkende, mener BSA.

Det er spesielt Asia og Russland piratkopiering av dataprogramvare i dag er et stort problem. Vietnam er klassens "versting", for å bruke Dagblad-språket, mens Kina, Indonesia og Russland følger på de neste plassene. I disse fire landene var ni av ti programmer piratkopiert i 1998... Målt i kroneverdi er imidlertid dataindustriens tap størst i vestlige høykostland, anført av Tyskland, Storbritannia og Frankrike

Av de 615 millioner nye profesjonelle applikasjonene som ble installert i verden i fjor, var 231 millioner, eller hele 38 prosent, piratkopiert, påstår BSA.

Til toppen