BSA vil aksjonere mot hjemmekontor

Business Software Alliance (BSA) vil rykke inn i landets tusen hjemmekontor for å sjekke PC-brukernes programvarelisenser. - Det er jo ikke slik at bedriftsledere stjeler datamaskiner og biler til sine ansatte, men programvare er visst OK, sier BSA-formann Eilert Hanoa til digi.no.

Business Software Alliance (BSA) vil rykke inn i landets tusen hjemmekontor for å sjekke PC-brukernes programvarelisenser. - Det er jo ikke slik at bedriftsledere stjeler datamaskiner og biler til sine ansatte, men programvare er visst OK, sier BSA-formann Eilert Hanoa til digi.no.

Selv om man sitter på et hjemmekontor er man ikke skjermet for lisensreglene, mener programvareselskapene. Business Software Alliance (BSA) vil derfor rykke ut til landets hjemmekontor for å sjekke lisensene til brukerne. Uklare regler og ulne retningslinjer rundt programvarelisenser som brukes i bedrifters hjemmekontor gjør at programvareselskapene taper mye penger, mener BSA.

Nå tar interesseorganisasjonen mål av seg å rydde opp i uklare forhold rundt hjemmekontor og programvarelisenser, og brukerne skal informeres om hvilke bestemmelser som gjelder.

- Vi vet at det slurves mye når det gjelder hjemmekontor. Dette skal vi sette mer fokus på, sier Eilert Hanoa, formann i BSA og daglig leder i programvareselskapet Mamut, til digi.no.

- Det er jo ikke slik at bedriftsledere stjeler datamaskiner og biler til sine ansatte. Men programvare er visst OK, sier Hanoa.

- Det er ledelsens ansvar at programvaren som selskapet bruker er lovlig. Dette gjelder selv om den ulovlige programvaren er installert av en ansatt uten bedriftens viten, og selv om dette gjelder et hjemmekontor, skriver Hanoa i en pressemelding.

BSA hevder at de hvert år taper en halv milliard kroner - bare i Norge - på selskaper som enten benytter seg av piratkopiert programvare eller registrerte brukerlisenser de har på andre maskiner enn de de er lisensiert for.

Ifølge BSA er det ikke slik at man kan bruke lisenser på for eksempel Microsofts Office hjemme, når lisensen er myntet på selskapets kontormaskiner.

- Det er mye uklarhet rundt hvilke pakker som gjelder for hva, og hvor man kan bruke den lisensen man har kjøpt. Men mange av de feilene som blir gjort kommer av at man ikke er oppmerksom på problemene, sier Hanoa til digi.no.

I et forlik som nylig ble inngått mellom et teknologiselskap og programvareprodusenten Autodesk, er hjemmekontor nettopp stridens kjerne. En av de ansatte i teknologiselskapet hadde kjøpt en AutoCAD-lisens (et program for dataassistert konstruksjon, DAK) til sitt hjemmekontor, men da hun sluttet i selskapet forsatte selskapet i to år å benytte programvaren i sine egne kontorer - det vil si uten gyldig lisens.

Da selskapet forsøkte å oppgradere programmet ble forholdet avdekket av Autodesk, som løp til BSA med saken.

Teknologiselskapet inngikk forlik med Autodesk og måtte betale lisensvederlag, renter, og utgiftene til advokaten Autodesk hadde hatt i saken. Selskapet ble så bedt om å erverve nye lisenser hvis de ønsket å bruke AutoCAD videre.

Ifølge Hanoa er det ikke bare i de små og mellomstore bedriftene det er et problem med lisensene. De store har vel så mange svin på skogen, mener BSA-sjefen, som understreker at dette gjelder såvel offentlige som private selskaper.

- Vi har en jobb å gjøre når det gjelder å informere, og den skal vi ta, sier Hanoa til digi.no.

Les mer om BSA:


Hundre piratanmeldelser i Norge i 1999
BSA sprenger piratring
Avskaff piratvirksomheten nå

Til toppen