BT betaler USD 17 mrd. for MCI

British Telecom (BT) prutet ned prisen på amerikanske MCI med 22 prosent i forhold til den opprinnelige prisen avtalt i november i fjor. Dermed er Concert-samarbeidet reddet og verdens største internasjonale telehandel er et faktum.

British Telecom (BT) prutet ned prisen på amerikanske MCI med 22 prosent i forhold til den opprinnelige prisen avtalt i november i fjor. Dermed er Concert-samarbeidet reddet og verdens største internasjonale telehandel er et faktum.

British Telecom lyktes i å redusere prisen til et mer akseptabelt nivå etter at det viste seg at BT etter all sannsynlighet må bruke mer penger på det amerikanske markedet for lokaltelefoni enn først ventet. MCI leverte i sommer et ekstraordinært tap på fem milliarder kroner på grunn av ekstrakostnader knyttet til lokaltelefoni.

Etter prisreduksjonen på 22 prosent kjøper BT MCI for USD 17 milliarder, istedet for noen og tyve milliarder som var prisen som ble offentliggjort på selskapenes pressekonferanse i november i fjor da oppkjøpsplanene til BT ble presentert.

Også børsen likte den nye prisen og i London økte aksjeverdien i BT med syv prosent før helga.

Nå starter selve fusjonsprossessen mellom de to selskapene, og ifølge en felles pressemelding fra de to selskapene skal den prosessen være over i løpet av høsten.

Nå tar BT over kommandoen over kjempe-selskapet, inkludert MCIs bestrebelser over å komme inn på det lukrative amerikanske markedet for lokaltelefoni. BTs kjennskap til lokaltelefoni i sitt britiske hjemmemarked er den viktigste årsaken til at selskapet mener det har noe å gjøre i USA. Det er ihvertfall argumentene BT bruker i pressemeldingen i forbindelse med at det nå er oppnådd enighet om prisen på MCI.

Siden alle statlige instanser som hadde noe å si på fusjonen har uttalt seg positivt, nå sist de amerikanske telemyndighetene, er alle hindre for Concert over og selskapet ventes å være i sving mot slutten av 1997.

Dermed er verdens første egentlige globale telekom-selskap etablert. Selskapet vil ha 43 millioner kunder i mer enn 70 land og har avtaler og alliansepartnere i mer enn 40 land. Concert vil omsette for oppimot 300 milliarder kroner og sitter dermed med en seks prosents markedsandel av det globale telemarkedet. BT beregner at telemarkedet vokser globalt med ti prosent i året og at i løpet av få år er 95 prosent av markedet åpent for konkurranse. Synergieffektene ved fusjonen beregnes til i underkant av 20 miliarder kroner de første fem årene.

I Norden representeres Concert med Telenor i Norge og Tele Danmark, samt Telenordia i Sverige, som Telenor, Tele Danmark og BT eier én tredel av hver.

Bare i år fikk BT to viktige alliansepartnere; Portugal Telecom og Telefonica i Spania, som begge sikrer BT et solid brohode til det sterkt voksende markedet i Latin-Amerika.

Til toppen