BT fester grepet

British Telecom (BT) har de siste årene bygd opp det mest omfattende nett av samarbeidspartnere i Europa. Rett før helga ble det klart at selskapet i samarbeid med TeleDanmak sikret seg samarbeidspartnere i selskapets to siste hull i Vest-Europa; Sveits og Østerrike.

British Telecom (BT) har de siste årene bygd opp det mest omfattende nett av samarbeidspartnere i Europa. Rett før helga ble det klart at selskapet i samarbeid med TeleDanmak sikret seg samarbeidspartnere i selskapets to siste hull i Vest-Europa; Sveits og Østerrike.

Telenor og TeleDanmark er allerede i et nært samarbeide med britene, som blant annet inkluderer svenske Telenordia som de tre partnerne har en tredel av hver.

BT sitter i dag med ulike samarbeidspartnere gjennom joint ventures i Frankrike, Italia, Nederland, Spania, Sverige, Tyskland, og har dermed et godt utgangspunkt for å sikre full Europa-dekning når EU privatiserer sitt telemarked i 1998.

I Sveits er lokal hovedsamarbeidspartner den statlige jernbanen. Det nye selskapet Newtelco legger for tiden kabler for harde livet langs jernbanespor for å komme konkurrere om et telemarked som er verdt 60 milliarder kroner årlig.

TeleDanmark og BT går sammen inn i det nye selsapet, mens aksjeposten på 49 prosent fordeles med 29 prosent til TeleDanmark og 20 prosent til BT som legger eksisterende virksomhet i Sveits inn i det nye selskapet.

Den britisk-danske alliansen slo budet fra DT og France Telecom (FT) som var ventet å vinne, skriver Financial Times.

Det er også klart at Consert, som er BTs allianse med amerikanske MCI er blitt en av partnerne i PTV Austria, som er eid av den østerriske stat.

DT har allerede en aksjepost i O-Call, som er en av de østerriske mobiloperatørene, men BTs avtale gir britene en klar fordel i bedriftsmarkedet som BT kjemper om sammen med DT og amerikanske AT&T.

Til toppen