BT har neppe patent på "Internett"

British Telecom påstår de har en patent på hyperlenker, men fikk nei i første runde av rettssaken.

British Telecom påstår de har en patent på hyperlenker, men fikk nei i første runde av rettssaken.

British Telecom oppdaget sent på 90-tallet at ganske mange selskaper tjener mye penger på patenter. Et lyst hode pekte på det faktum at den gamle telegiganten hadde ganske mange gamle patenter, og selskapet satt igang et graveprosjekt.

Ett av patentene BT fant i skuffen omhandlet hyperlenker - teknikken som lenker sammen tekst og dokumenter. BT søkte om patent på teknikken i 1976, men fikk først gjennomslag i 1989.

Mange selskaper som Microsoft og IBM sitter på store bunker patenter for basisteknologi som selskapene ikke forsøker å tjene penger på - en rettsak vil bli dyr, ta lang tid og gi mye dårlig PR.

BT valgte ut Prodigy, en av de eldste online-tjenestene, som prøvekanin for sitt krav. Rettssaken er svært spennende fordi BT kan, hvis de vinner, fremme betalingskrav mot alle verdens hjemmeside-eiere, programvareselskaper og andre driftsselskaper.


BT begynte å rasle med sablene sommeren 2000, men få trodde det konservative selskapet skulle gjøre alvor av truslene om å kreve penger for bruk, men nå viser det seg at BT arbeider videre med saken.

Nå er første runde av rettsaken avgjort. Dommeren har gjennomgått de kompliserte dokumentene i saken og skrevet en såkalt Markman-oppsummering. Der konkluderer dommeren lagt på vei med at BTs patent bare dekker systemer der det bare er en sentral server og ikke et nettverk av servere slik det er på Internett.

Mange mener at BT sitter med svake kort på hånden, for det viser seg at patentkontorene rundt i verden ofte deler ut oppfinner-status uten å sjekke særlig nøye om det finnes noen tidligere beskrivelser. Finnes tidligere beskrivelser av en teknikk, faller patentkravet bort. Og det er minst to andre aktører som kan påberope seg å ha funnet opp hyperlenken.

BT og Prodigy skal nå svare på oppsummeringen dommeren har gjort. Hvis ikke dommeren avviser søksmålet som grunnløst, starter den virkelige rettssaken i september.

Til toppen