BT lader om

British Telecom (BT), britenes største telekom-selskap, er klare for det siste året før telemarkedet i Europa liberaliseres for alvor. 2 milliarder kroner står på kontoen for ulike annonsekampanjer til neste år.

British Telecom (BT), britenes største telekom-selskap, er klare for det siste året før telemarkedet i Europa liberaliseres for alvor. 2 milliarder kroner står på kontoen for ulike annonsekampanjer til neste år.

BT planlegger å sende 80 ulike fjernsynsreklamer, samt ulike annonsekampanjer i aviser og på plakater. BT har ennå ikke kommentert planene overfor Reuter.

Tidligere anslag fra BT tyder på markrdsføringsplaner tilsvarende vel 1 milliard kroner i 1996/7 fram til budsjettåret som slutter i mars. det samme er panlagt for budsjettåret mars 97/mars 98.

I 1995/96 brukte BT vel 600 millioner kroner på annonsekampanjer.

Til toppen